YENİDEN DEĞERLEME NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 749 Görüntüleme
  • A +
  • A -

YENİDEN DEĞERLEME NEDİR?

YENİDEN DEĞERLEME NEDİR?

Yeniden değerleme sabit kıymetlerin zaman içinde paranın değer kaybı göz önüne alınarak korunmasıdır. Yani piyasa koşullarında sabit kıymetin enflasyona bağlı olarak emsal değerlere yükseltilmesi yani yeniden değerlenmesidir. Yeniden değerleme genellikle gelir ve emlak vergilerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır.

Örneğin bir işletmenin gelir vergisi hesabında işletmenin sabit kıymetlerinin açıklanan oranlara bağlı olarak değerinin yükseltilmesidir. Şirketin gelir vergisi hesabının muhasebesi bu şekilde yapılır.

Emlak vergisinde ise yeniden değerleme için takdir komisyonları vergi bedelini belirler. Sahip olunan gayrimenkullerin ( bina, arsa, arazi gibi) yeniden değerlemesi metrekare başına düşen birim fiyatı yeniden değerleme oranı ile dikkate alınır. Bu oran Resmi Gazetede Vergi Usul Kanunu Tebliği olarak yayınlanmaktadır. Takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir belirlenmektedir. Taşınmaz gayrimenkulün asgari metrekare birim fiyatı bu belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinden ücretlendirilir.

Vergi Usul Kanunu’ na göre arsa arazi gibi taşınmaz gayrimenkullerin vergi bedeli, gayrimenkule sahip olunan yılı takiben her yıl bir önceki yılın vergi değerinin yarısı kadar arttırılır. Bin liranın altında ki değerler vergi hesabına katılmamaktadır.

Örneğin mesken kira gelirlerine 2016’da 3 bin 800 TL olarak uygulanan istisna tutarı 2017 yılında %3.83 fazlası ile uygulanacaktır. Gelir vergisi tarifesinin gelir dilim tutarları da %3.83 oranında artacaktır.

Yeniden değerlemeyi daha anlaşılır bir şekilde anlatacak olursak; 30 sene önce 1000 liraya alınan arabanın bilançoda hala 1000 lira gözükmemesi, günümüzde ki değeri neyse ona göre hesaplanması için uygulanmasıdır. Arabanın günümüzde ki değeri enflasyona göre belirlenmektedir. Vergi Usul Kanunu ile taşınmazların gerçek değeri bu şekilde koruma altına alınmakta ve değer kaybetmesi önlenmektedir.

İlanları Karşılaştırın