EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN NASIL ÖDENİR
  • 21-02-2019
  • 22,898 Görüntüleme
  • A +
  • A -

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN NASIL ÖDENİR

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN NASIL ÖDENİR?

Arsa, arazi, konut ve iş yeri gibi taşınmaz mal sahipleri her yıl devlete Emlak Vergisi ödemekle mükelleftirler. Emlak vergisi miktarı aşınmazın türüne ve konumuna göre belirlenmektedir.

Emlak vergisinin ne zaman ve nasıl ödeneceği emlak sahipleri tarafından merak edilen sorulardır. Bu konuda www.gib.gov.tr adresinden ya da E- Devlet mobil uygulamasından detaylı bilgi alınılabilmektedir.

Öncelikle emlak vergisi ne zaman ödenir sorusuna yanıt verelim. Emlak vergisi tek seferde ödenebileceği gibi iki eşit taksitte de ödenebilmektedir. İlk taksit 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında, ikinci taksit ise 1 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında ödenmektedir. Tek seferde ödemek isteyenler 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında emlak vergisi borçlarının tamamını ödeyebilirler.

Yeni mülk sahibi olan kişiler, gelecek yıl içinde vergi döneminde emlak vergilerini ödemekle mükelleftirler. Ancak aldıklar mülkün beyanını ilgili belediyeye hemen yapmak zorundadırlar. Aksi halde vergi zıyai cezası ile karşılaşabilirler. Bu yüzden alınan mülk aynı yıl içinde beyan edilmelidir.

Emlak vergilerini belirtilen dönemde ödemeyenler de aylık 1,40 oranında faiz ödemek durumunda kalırlar.

Emlak vergisi nereye ödenir?

Emlak vergisi, söz konusu gayrimenkulün tapuya kayıtlı olduğu ilçe belediyelerine ödenmektedir. Belediye veznesine ödeme yapılmaktadır. Ancak belediyeye gidemeyen mülk sahipleri internet üzerinden online ödeme yapabilirler. Gayrimenkulün tapu kaydının yapıldığı ilçe belediyesinin resmi internet sayfasına ya da E- Devlet sisteminden giriş yaparak ödeme yapılabilinir. Ayrıca PTT şubelerinden de havale yoluyla emlak vergisi ödemesi yapılmaktadır. Vergi mükellef numarası ve T.C kimlik numarası ile tüm PTT şubelerinden bu hizmeti almak mümkündür.

Tüm bunların dışında bankaların internet şubeleri üzerinden de emlak vergisi ödemesi yapmak mümkündür. Öncelikle işlem yapılacak olan banka ile kurumun anlaşması olması gerekir.

Emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi hesabı, taşınmazın konumuna ve türüne göre hesaplanmaktadır. Söz konusu taşınmaz Büyükşehir sınırları dışında ise, bina için binde 2, arazi için binde 1, konutlar için binde 1, arsalar için binde 3’tür. Taşınmaz mal Büyükşehir sınırları içindeyse, binalar için binde 4, konutlar için binde 2, arsalar için binde 6, araziler içinde binde 2’dir.

Emlak vergisinin hesaplanmasında taşınmazın konumu kadar taşıdığı niteliklerde önemli unsurdur. Bu yüzden belediyeler rayiç bedel hesabı ile taşınmazın emlak vergisini belirlemektedirler. Rayiç bedelin hesaplanması da taşınmazla aynı bölgede bulunan benzer taşınmazların ortalaması alınarak bulunmaktadır.

Emlak vergisinden muaf olunur mu?

Emlak Vergisi Kanunu’na göre bazı istisnai durumlarda emlak vergisinden muaf olunabiliyor. Kanuna göre, emlak vergisinden muaf olan kişiler dul, yetim, ev hanımı, şehit yakını, işsiz ve emeklilerdir. Bu kişilerin evlerinin brüt 200 metrekareye kadar büyüklükte olması şartı aranır.

Sahip olunan evde intifa hakkı bulunan kişilerde emlak vergisinden muaf tutulmaktadır. Yanan, yıkılan ve kullanılması riskli olan binaların emlak vergisi muafiyetliği olayı takip eden ilk vergi döneminde başlar. Yeni inşa edilen binaların emlak vergisi, arsa vergisinden az olamaz. Fakat Kanun’a göre apartman dairelerinin vergi değerinin dörtte biri, inşaatın sona ermesini takiben 5 yıl süre ile geçici olarak vergiden muaf olurlar.

Emlak vergisi başvurusu nedir, nasıl yapılır?

Taşınmaz sahibi olan herkes sahip olduğu andan itibaren mülkünü beyan ettirerek emlak vergisi başvurunda bulunmalılardır. Emlak Vergisi Mükellefi olmak için taşınmazın tapuya kayıtlı olduğu il veya ilçenin bağlı olduğu Belediye ye başvurmak gerekir. Başvuru için gerekli belgeler, tapu fotokopisi, bina izin belgesi, ikametgah belgesi, adres beyanı ve T.C Kimlik belgesidir. Belediye’ den alınacak formu doldurarak ilgili birime evraklarla birlikte başvurulur.

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı resmi web sitesinde Hazır Beyan sistemini kullanarak da beyanname verilmesi mümkündür.

 

İlanları Karşılaştırın