VERASET İLAMI NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 621 Görüntüleme
  • A +
  • A -

VERASET İLAMI NEDİR?

VERASET İLAMI NEDİR?

Veraset ilamı, kişinin mahkeme veya noter onayı ile mirasçı olduklarını gösteren resmi bir belgedir. Mirasçı olan kişinin noterden veraset ilamı alabilmesi için soy bağının olduğunu kanıtlaması gerekir. Ya da Sulh Hukuk Mahkeme’ sinden veraset ilamı talebinde bulunması gerekir.

Noterden veraset ilamı almak için kişi Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı ile başvuruda bulunmalıdır. Kişi vekil aracılığı ile başvuru yapacaksa vekaletname örneği ve kişi tarafından imzalanmış noter başvuru belgesi gerekmektedir. Veraset ilamı çıkarabilmek için en önemli husus mirasçı ile ölen kişinin arasında soy bağı olması ya da yasal mirasçı olduğunun kanıtlanması gerekir.

Noterden veraset ilamının çıkarılmadığı durumlar vardır. Noter bu durumda başvuruda bulunan mirasçıya gerekçeli ret kararı ile bildirir. Bu durumda da mirasçı dilekçe ile Sulh Hukuk Mahkemesi’ ne başvurur ve mahkeme kararı ile veraset ilamı çıkartabilir.

Veraset ilamı ile miras kalan bir malın mirasçılarının kimler olduğu ve ne şekilde pay alacakları belirlenir. Veraset intikal vergisinin beyanı için veraset ilamına gerek vardır. Ancak bu ilam ile veraset intikal vergisi için başvuru yapmak mümkündür.

Veraset ilamı çıkarmak için belirlenen zorunlu bir süre olmasa da Veraset İntikal Vergisi için gerekliliği düşünülerek çıkartılması gerekir. Aksi takdirde veraset intikal vergisini zamanında çıkartmamanın para cezası bulunmaktadır.

Noterden veraset ilamı alınamaması durumları:

  1. Ölen kişi ile arasında soy bağı ve mirasçılık bağı olmayanlar
  2. Mirası bırakan kişinin vasiyeti olması
  3. 04.01.2016 tarihinden önce vefat etmesi
  4. 23.11.1990 tarihinden önce vefat etmesi ve eşinin hayatta olması
  5. Mirası söz konusu olan kişinin ve mirasçılardan birinin gaipliği, TC vatandaşlığından çıkarılmış olması, evlatlık olması, birden fazla vatandaşlığının olması
  6. Miras bırakan kişi ile mirasçılardan birinin aynı gün ölmesi

İlanları Karşılaştırın