YERLEŞİM YERİ NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 2,434 Görüntüleme
  • A +
  • A -

YERLEŞİM YERİ NEDİR?

YERLEŞİM YERİ NEDİR?

Kişinin daimi olarak ikamet ettiği yere yerleşim yeri denir. Medeni Kanun’ un 21. Maddesi uyarınca kişinin yerleşim yerini ilgili idari birime bildirmesi gerekmektedir. Aynı şekilde yerleşim yerinin değişmesini de yine idari birime bildirmesi yasal zorunluluktur. Çocukların yerleşim yeri anne ve babalarının ikamet ettiği yerdir. Ancak anne ve babası ayrı olan çocukların velayeti kimde ise çocuğunda yerleşim yeri o kişinin yerleşim yeri olarak kabul edilmektedir.

YERLEŞİM YERİ TÜRLERİ

  1. İradi Yerleşim Yeri: Kişinin kendi iradesi ile ikamet ettiği yerdir. İradi yerleşim yeri kişinin sürekli yaşadığı adresidir.
  2. İtibari Yerleşim Yeri: Kişinin iradi yerleşim yeri yoksa iradi yerleşim yeri buluncaya kadar yaşadığı adrestir.

Türk Medeni Kanunu’ na göre bir kişinin birden fazla yerleşim yeri olamaz. Ancak sinai ve ticari şirketler için bu geçerli değildir.  

Herkesin bir yerleşim yeri olması gerekmektedir. Eğer iradi olarak kişinin yerleşim yeri yoksa kişiye devlet tarafından yerleşim yeri belirlenmektedir.

Yerleşim yeri değişikliğinin, değişiklik yapıldığı tarihten itibaren 20 iş günü içinde bağlı bulundukları Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre içinde bildirilmezse ya da yanlış yerleşim yeri kayıt ettirilirse idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak doğal afetler, yangın, gasp gibi olaylar neticesinde kimlik kartı kayıp olan kişilere bu ceza uygulanmamaktadır.

YERLEŞİM YERİ BELGESİ

İkametgah belgesi olarak bilinen yerleşim yeri belgesinde kişinin ikamet ettiği yerin adresi ve o adreste yaşayan diğer hane üyelerinin bilgileri bulunmaktadır. Yerleşim yeri belgesi resmi bir evraktır ve kişinin bağlı bulunduğu Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinden alınmaktadır. Ya da e devlet şifresi ile internet üzerinden de yerleşim yeri belgesi almak mümkündür.

İlanları Karşılaştırın