EŞİM BENDEN HABERSİZ EVİ SATABİLİR Mİ
  • 18-07-2019
  • 18,090 Görüntüleme
  • A +
  • A -

EŞİM BENDEN HABERSİZ EVİ SATABİLİR Mİ

Eşim benden habersiz evi satabilir mi? Son zamanlarda boşanmalarda, geçim sıkıntısında artış, ekonominin kötüye gitmesi bu sorunun sıkça duyulmasına neden olmaktadır. Aile güvenliğinin sağlanması ve aile fertlerinin zor durumda kalmamaları için Türk Medeni Kanunu bazı yasalarla eşlerin haklarını koruma altına almaktadır. Bunlardan biri de Aile Konutu Şerhi’dir. Eğer evin tapusuna aile konutu şerhi koyulmadıysa ev, diğer eş tarafından satılabilir. 

Yeni Türk Medeni Kanunu ile aile konutu kavramı hukukumuza girmiştir. Ailenin birlikte ikamet ettiği meskene aile konutu denir.  Türk Medeni Kanunu 194. maddesi ile ailenin yaşadığı bu meskene bir takım düzenlemeler ve sınırlamalar getirilmiştir.

Bunlar;

Eşlerden biri diğerinin rızası olmadan tapusu kendi üzerine dahi olsa satamaz. Kira sözleşmesini feshedemez. Kredi alabilmek için ipotek koyduramaz.

Aile konutunun maliki olmayan eş, tapu kütüğüne aile konutu şerhi koydurabilir.

Aile Konutu Şerhi Nedir? Tapu Kütüğüne Nasıl Konulur?

Eşlerin birlikte yaşadıkları aile konutu üzerinde ortak hakları vardır. Her iki eşin de birbirinden izinsiz herhangi bir işlem yapmalarını önleyen aile konutu şerhidir. Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak aile konutu şerhi için talepte bulunmak gerekir. Eşlerden birinin nüfus cüzdan örneği, Evlilik Cüzdanı ve konutun tapusu ile başvuruda bulunması yeterlidir. Başvuru yapacak eşin konutun maliki olması da gerekmiyor. Her ikisi de aile konutu şerhi için başvuru yapabilirler.

Söz konusu konut eşlerden biri tarafından evlilik öncesi ya da sonrası sahip olunmuş olsa da aile konutu şerhi konmasına bu engel değildir. Önemli olan konutta ailenin ikamet etmesidir. Ayrıca konutun paylı mülkiyetli olması, tapuda arsa olarak görünmesi de aile konutu olmasına engel teşkil etmez.

Malik olmayan eş, önce apartman site yönetiminden veya kayıtlı bulundukları muhtarlıktan ya da nüfus müdürlüğünden söz konusu konutun aile konutu olduğuna dair bir belge alacak ve evlenme cüzdanıyla birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü`ne dilekçe ile başvuracaktır. Tapu Müdürlüğü gerekli işlemleri yaparak tapuda bulunan şerhler bölümüne ‘aile konutudur’ ibaresini ekleyecektir.

Malik eş, aile konutu şerhi olmasına rağmen konutu satarsa bu satış işlemi geçersiz olur. Ancak tapuda aile konutu şerhi yoksa satış gerçekleşmiş olur ve diğer eş hiçbir hak talep edemez. Bu yüzden aile konutu şerhi çok önemlidir.

Aile konutu şerhi olmasına rağmen eşler satış ya da kira konusunda anlaşamıyorlarsa ve satmak isteyen eşin geçerli nedenleri varsa bu nedenleri ileri sürerek mahkemeye başvurabilir. Hakim, bu sebepleri haklı bulursa gerekli izni verebilir.

Sıkça duyduğumuz sorunlardan biri olan ailenin yaşadığı evin diğer eşin haberi olmadan satılması, ipotek edilmesi hatta kumarda bile kaybedilmesi gibi olumsuzluklardır. İşte tüm bu olumsuzlukların yaşanmaması ve ailenin zarar görmemesi için kanunlarla aile huzuru korunmaktadır. Önemli olan henüz ortada bir problem yokken tapuya aile konutu şerhi ibaresi işlenmelidir. Ev satıldıktan ya da üzerinde sınırlamalar yapıldıktan sonra maalesef yapacak bir şey yoktur. Bu yüzden aile kuran herkesin öncelikle yaşayacakları evi koruma altına alması ve aile konutu şerhi koydurması gerekir.

Olayı şahsi düşünmemek ve benim eşim yapmaz demek pişmanlıklara neden olabilmektedir. Örneklerini oldukça sık duyduğumuz olumsuz olaylar bizlere bunu göstermektedir. Hayat şartlarının ne olacağı, kimin başına ne geleceği hiç belli olmaz ve herkes yanlışa düşebilir. Bu yüzden aile konutu şerhi için eşlerin baştan anlaşması gerekir. Eşlerin birbirlerine güvenmemeleri değil, aksine olası olumsuzluklara karşı ailelerini koruma altına almaktır bu.

İlanları Karşılaştırın