ŞERH NEDİR
  • 23-04-2018
  • 1,187 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ŞERH NEDİR

ŞERH NEDİR?

Şerh kelimesinin sözlük anlamı ayırmak, açmaktır. Şerh koymak olarak kullanıldığında bir şey hakkında açıklamada bulunmak, o şeyin özel durumunu belirtmek anlamını taşır. Tapu işlemlerinde şerh koymak çok fazla karşılaşılan ifadelerden biridir.

Gayrimenkullerin tapu kütüğü sayfalarında gayrimenkulün durumunu ve özelliğini açıklamak için ayrılmış sütunlar bulunur. Sırasıyla şerhler sütunu, mülkiyet sütunu, irtifak hakkı sütunu ve gayrimenkul yükü sütunları vardır.

Bu sütunlardan şerhler sütununa gayrimenkul ya da gayrimenkul niteliğindeki haklara ait şerhler yer alır. Bunlar tasarrufu kısıtlayıcı, geçici tescillerin varlığı gibi şerhlerdir.

Şerh, gayrimenkulün satış işlemlerinin yasaklanması ve kısıtlanmasına yönelik, tapu kütüğündeki özel bölümüne işlenen açıklamalardır. Üçüncü kişileri uyarıcı nitelikli bu açıklamalar gayrimenkul satın alacaklar için oldukça önemlidir.

Şerh durumunun türlerinden bahsedecek olursak, Önalım Hakkı Şerhi, Geri Alım Hakkı Adında Şerh, Satış Vaadi Olarak Şerh ve Aile Konutu Şerhi olmak üzere dört grup bulunmaktadır.

Bir gayrimenkul satın alırken şerhler sütununda bu bahsettiğimiz şerhler söz konusu ise satın alma konusunda bir takım problemlerle karşılaşılacağı açıktır. Örneğin ön alım hakkı şerhi varsa, söz konusu gayrimenkulün hisseli tapuya sahip olduğu anlaşılır. Hissedarlardan biri hissesini satıyor ise öncelikle diğer hissedarların bu hisseyi alma hakkı bulunmaktadır.  Geri alım hakkı şerhi olan gayrimenkulün satışında da öncelik daha önce bu gayrimenkulü satan kişinindir. Yani gayrimenkulünü geri alma şerhi ile satmıştır. Satış vaadi sözleşmesi şerhi bulunan gayrimenkullerde söz konusu gayrimenkul daha önce satıcının birine satış yapılacağı garantisi vermiş olması ve satışı o kişiden başkasına yapamaması durumu vardır. Aile konutu şerhinde ise eşlerden birinin satış yapması, gayrimenkule ipotek koydurması mümkün değildir. Yani eşler bu gibi durumlarda tek başlarına karar veremezler.

İlanları Karşılaştırın