VERESE NE DEMEK?
  • 21-03-2018
  • 1,745 Görüntüleme
  • A +
  • A -

VERESE NE DEMEK?

VERESE NE DEMEK?

Osmanlıca bir kelime olan verese, mirasçılar anlamına gelmektedir. Varisin çoğuludur. Miras Hukuku’nda verese, ölen kişinin mallarını bıraktığı kişiler için kullanılmaktadır.

Miras Hukuku’na göre verese, ölen kişinin birince derecede ki yakınları, alt soyudur. Miras bırakandan önce çocuklarından biri ölmüşse miras ölen çocuğunun alt soyuna geçer. Alt soyu olmayan kişinin veresesi anne babasıdır. Onlarında ölümü ile miras anne, babanın altsoylarına geçer. Ölen kişinin alt soyu, anne ve babası yoksa büyükanne ve büyükbabalar mirasçı olurlar.

Kanuni mirasçılar dışında miras bırakanın hayatta iken kendi iradesi ile belirlediği mirasçıları da bulunabilmektedir. Bunlara da mansup mirasçı denir.

Miras bırakanın alt soyu yanı sıra eşi varsa eşi mirastan dörtte bir hisse alır. Ölen kişinin alt soyu yoksa anne, baba ve eşi varsa eşine mirasın yarısı geçer.

Medeni Kanun’a göre evlilik dışı olan çocuklar da yasal mirasçılar ile eşit tutulmaktadırlar.

VERESELİ TAPU

Vereseli tapu, mirasçı sayısının fazla olması ile miras kalan taşınmazların hisseli tapusu olmasıdır. Taşınmazda birden fazla hisse sahibi olur.

Hisseli tapular elbirliği ve paylı mülkiyet olarak iki türlü olmaktadır. Genellikle mal paylaşımı ve satışında en çok anlaşmazlıklar el birliği mülkiyetinde yaşanmaktadır. Çünkü mirasçıların taşınmaz üzerinde hangi bölgede hakları olduğu belirtilmeyen tapular el birliği mülkiyeti için düzenlenir. Bu anlaşmazlıkları önlemenin yolu mirasçıların kendi aralarında paylaşımı kararlaştırmaları ve bunu yazılı bir anlaşma ile sağlamalarıdır. Pay mülkiyetinde taşınmazın üzerinde kimin ne oranda ve hangi bölgede hakkı olduğu belirtilmektedir.

Vereseli tapular da mirasçıların kanunlara göre belirlenmiş hisseleri tapu senedi üzerinde belirtilmektedir. Örneğin taşınmazın kaç hissesi olduğu ve bu hisselerin alt soyuna, eşine ne oranda düştüğü belirtilmektedir.

 

İlanları Karşılaştırın