AİLE YURDU NEDİR?
  • 22-03-2018
  • 1,147 Görüntüleme
  • A +
  • A -

AİLE YURDU NEDİR?

AİLE YURDU NEDİR?

Aile yurdu, bir kimsenin kendisi veya ailesinin hem oturması hem de işletmesi amacıyla sahip olduğu tarım ya da sanayi için uygun gayrimenkuller ve eklentileridir. Aileler, aile yurtlarında hem mesken ihtiyaçlarını karşılamakta hem de geçimini sağlayacak faaliyetler yürütmektedir. Medeni Kanun’un 386. Maddesinde aile yurdunun hak sahibi gayrimenkulde ikamet etmek zorundadır. Ayrıca aile yurdu olarak tapuya şerh konmuş gayrimenkullerin bir ailenin normal standartlarda geçinmesine ve barınmasına yetecek ölçüde olması gerekir.

AİLE YURDU ŞERHİ

Bir gayrimenkulün aile yurdu haline gelmesi için mahkeme kararı gerekmektedir. Mahkeme kararı çıkması ile gayrimenkul tapu kütüğüne şerh edilir.

Alacaklılar gayrimenkule aile yurdu şerhi konmasının haklarını zarara uğratma ihtimaline karşı mahkeme ilanından itibaren iki ay içinde itiraz edebilirler.

Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konduktan sonra, gayrimenkul devredilemez, kiraya verilemez ve rehin edilemez. Aile yurduna, malikin yoksul ve geçimini sağlayamayan kan bağı olan üst soyu, alt soyu ve kardeşleri ancak mahkeme kararı ile alınabilmektedir.

Aile yurdu maliki borçlarını ödeyemeyecek durumda ise aile yurdunun yönetimi için mahkeme bir yönetici tayin eder. Yönetici aile yurdunu alacaklıların menfaatine uygun yönetir ve alacaklılar haklarını aciz belgesinde belirtilen tarih ve iflas sırasına göre alırlar.

AİLE YURDU ŞERHİNİN SONA ERMESİ

Aile yurdu şerhinin son bulması için malik, gayrimenkulün tapu kütüğündeki şerhi sildirmek üzere mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme malikin bu isteğini ilan eder ve ilan tarihinden itibaren iki ay içinde bir itiraz gelmez ya da gelen itiraz haksız bulunursa mahkeme kaydın silinmesine karar verir.

Malikin ölümü ile de aile yurdu şerhi tapudan silinmektedir. Ancak gayrimenkulün malikinin ölümünden sonra mirasçılarına yurt olarak geçmesi için bir tasarruf yapılmışsa aile yurdu şerhi devam edebilmektedir.

 

İlanları Karşılaştırın