MÜDEHALENİN MENİ NEDİR?
  • 21-03-2018
  • 678 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MÜDEHALENİN MENİ NEDİR?

MÜDAHALENİN MENİ NEDİR?          

Medeni Kanun’ da kişilerin mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin müdahalenin meni davası açma hakkı bulunmaktadır. El atmanın önlenmesi olarak da bilinen müdahalenin meni davası, kişilerin mülkiyet haklarından yararlanamaması durumlarında ve hakkına karşı yapılan saldırılar söz konusu olduğunda açabilecekleri dava türüdür. Örnek verecek olursak; bir gayrimenkulün tapu sahibinin rızası olmadan başka birinin gayrimenkulü kullanması ya da hisseli tapuya sahip kişilerin kullanım haklarının diğer paydaşlar tarafından engelleniyor olması müdahalenin meni davası açma hakkı doğurmaktadır. Kullanım hakkına engel olan diğer hissedarlara ya da haksız işgalciye karşı açılmaktadır.

Müdahalenin meni davası gibi istihkak davası da mülkiyet hakkının korunması için Medeni Kanun’un ön gördüğü unsurlardan biridir. İstihkak davasında bir eşyayı sahibinin rızası olmadan kullanan kişilere karşı açılan ve eşyanın geri alınması için açılan davadır.

MÜDAHALENİN MENİ DAVASININ GÖRÜLDÜĞÜ MAHKEME

Müdahalenin meni davası Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir. Dava konusu üçüncü kişiler ya da hisseli mülkiyetteki hissedarlar arasındaki husumetlerdir. Gayrimenkulün bulunduğu yerdeki mahkemelere başvurmak gerekir.

MÜDAHALENİN MENİ DAVASI AÇMANIN ŞARTLARI

Dava açacak kişinin mülkiyet hak ve yetkilerine sahip olması gerekir. Bu yüzden söz konusu gayrimenkulün maliki ya da mirasçıları bu davayı açabilirler.

İkinci şart ise söz konusu hakka başkası tarafından müdahale ya da saldırı olmasıdır. Saldırının biçimi önemli değildir. Herhangi bir gerekçe ve hakka dayanmadığı sürece bu bir saldırıdır.

Dava açılabilmesi için herhangi bir süre ve zaman aşımı söz konusu değildir. Hakkın korunması için yasal şartların geçerli olması yeterlidir.

Müdahalenin meni davası harca tabidir. 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca gayrimenkulün değeri üzerinden davanın harcı hesaplanmaktadır.

Müşterek mülkiyete sahip bir gayrimenkulün üçüncü kişiler tarafından haksız müdahalesi söz konusu ise paydaşlardan bir tanesinin müdahalenin meni davası açması yeterlidir.

İlanları Karşılaştırın