VERASET BEYANI NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 700 Görüntüleme
  • A +
  • A -

VERASET BEYANI NEDİR?

VERASET BEYANI NEDİR?

Veraset, bir kişinin ölmesi ve kaybolması halinde sahip olduğu malların, hakların ve borçların mirasçılarına geçmesidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin Türkiye’ de bulunan malları ölüm halinde ya da gaiplik durumunda mirasçılarına veraset olarak geçer. Ölüm olmaksızın kişinin kendi rızası ile karşılıksız olarak mallarının başkasının üzerine geçmesi de hibe denmektedir. Mirastan pay alma yani veraset Medeni Kanun’ a göre intikal etmektedir. Ve bu mallar Veraset ve İntikal Vergisine tabidir.

VERASET BEYANI NEDİR?

Veraset Beyanı, varisçilerin yani kendisine mal intikal eden gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine kalan malları bağlı bulundukları vergi dairesine beyan etmeleridir. Gaiplikte ölüm tehlikesi ile kaybolma söz konusu ise 1 yıl, kişiden haber alınamaması durumunda ise 5 yılın sonunda mirasçıların talebi ile açılan mahkeme sonucunda karar verilir. Verilen gaiplik kararı ile mirasçılar veraset beyanı verirler.

VERASET BEYANI VERME SÜRESİ

Ölüm Türkiye’ de gerçekleşti ise ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde ancak mükellef yurt dışında ise ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde veraset beyanı verilmelidir.

Ölüm başka bir ülkede gerçekleşti ise mükelleflerde o ülkede bulunuyorsa ölümü takip eden 4 ay içinde, mükellefler başka bir ülkede yaşıyorsa ölümü takip eden 8 ay içinde veraset beyanında bulunmalıdırlar.

Gaiplik durumunda ise gaiplik kararı çıkıp sicile işlendikten sonra ki 1 ay içinde veraset bayanı verilmelidir.

VERASET BEYAN EDİLMEMESİ CEZASI

Ölüm vuku bulduğunda veraset ile kazanılan intikaller için veraset beyanı zamanında verilmezse mükellefler usulsüzlük para cezasına çarptırılır. Gaiplik kararı çıktıktan sonra ki 1 ay içinde de veraset beyannamesi verilmemesi aynı şekilde cezalandırılır. Bu yüzden zamanında veraset beyannamesinin vergi dairesine verilmesi gerekir.

İlanları Karşılaştırın