VERASET BELGESİ NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 673 Görüntüleme
  • A +
  • A -

VERASET BELGESİ NEDİR?

VERASET BELGESİ NEDİR?

Veraset Belgesi, ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğunu ve mirasın ne şekilde pay edileceğini gösteren resmi belgedir. Medeni Kanunu’ nun 598. Maddesi veraset belgesini mirasçılık belgesi olarak tanımlamaktadır.

Veraset belgesi noterden ya da Sulh Hukuk Mahkemeleri’ nden alınmaktadır. Mirasçının miras bırakan kişi ile arasında soy bağı varsa Noterden veraset belgesi alınabilir. Noterden alınan veraset belgesinin 2017 yılına ait ücreti 65,40 TL’ dir.  Soy bağı olmadığı durumlarda mirasçı Sulh Hukuk Mahkemelerine dilekçe ile başvurarak mahkemenin kararı ile veraset belgesi çıkartabilir.

Noterden veraset belgesi almak için mirasçı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı ile başvurabileceği gibi vekalet verdiği başka bir kişinin aracılığı ile de başvura bulunabilir. Noterde başvuru formu doldurulup imza ile onaylandıktan sonra mirasçıya verilmektedir. Mirasçının nüfus bilgilerinde eksiklik varsa Nüfus Müdürlüğü’ n den bu eksikler tamamlanarak yeniden başvuru yapması istenir.

Mirasçı ile miras bırakan kişi arasında soy bağı yoksa, yasal mirasçı statüsünde görünmüyorsa, miras bırakanın özel vasiyetinin olması durumunda, miras bırakanın ve mirasçılardan birinin kaybolması, evlatlık olması, T.C vatandaşlığından çıkarılmış olması, mirasçılardan birinin miras bırakan kişi ile aynı gün ölmesi, ölümün 04/04/1926 tarihinden önce gerçekleşmesi, eşinin yaşıyor olması ve 23/11/1990 tarihinden önce ölmesi durumunda noterden veraset belgesi alınamaz. Noter gerekçeli ret kararını mirasçıya bildirir. Bu gibi durumlarda Sulh Hukuk Mahkemesine dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekir. Mahkeme mirasçının miras hakkını belirleyerek karar çıkartır.

Veraset belgesi mirasçıların mirastan alacakları payı göstermektedir. Ayrıca veraset intikal vergisi çıkartabilmek içinde veraset belgesine ihtiyaç vardır. Veraset İntikal Vergisinin belli bir zorunlu süresi olduğu için veraset belgesi gecikmeden çıkartılmalıdır. Her ne kadar zaman olarak bir zorunluluğu olmasa da Veraset İntikal Vergisi için gereklidir.

İlanları Karşılaştırın