VEKALET NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 641 Görüntüleme
  • A +
  • A -

VEKALET NEDİR?

VEKALET NEDİR?

Vekalet, bir kişinin başka bir kişiye kendi adına resmi kurumlarda iş yapabilmesi için verdiği yetkidir. Yani kişi kendi isteği ile yerine başka birini vekil tayin ederek kendi adına olan tüm resmi faaliyetleri sürdürmesini sağlayabilir. Vekil tayin edilen kişi de kendisine verilen işleri yapmakla yükümlüdür.

Vekalet noter huzurunda akli dengesi yerinde ve 18 yaşından büyük kişiler tarafından verilir. Noter huzurunda yazı ile vekaletname oluşturulur ve her iki tarafın imza ve onayı alınır. Vekil tayin edilen kişi vekalet veren kişinin vekaletnamede belirtilen iş ve faaliyetlerini onun adına yapabilir.

VEKALET SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Vekalet sözleşmesinde vekil tayin edilen kişi müvekkili adına sözleşme yapabilmektedir. Noter huzurunda yazılı beyan şeklinde hazırlanarak noter tarafından onaylatılmalıdır. Vekalet sözleşmesinde vekile verilen yetkiler belirtilmekte, sözleşmede geçen durumlarda vekil müvekkili adına hareket edebilmektedir.

Vekaletnamede ve vekalet sözleşmesinde süre belirtilmediği müddetçe vekalet devam etmektedir. Vekalet verenin vazgeçmesi ve sözleşmeyi iptal etmesi, vekilin verilen sorumluluklardan istifa etmesi ve vekalet verenin ölmesi durumunda vekaletnamenin hükmü kalmamakta ve bitmektedir.

VEKALET VERİLEN DURUMLAR NELERDİR?

Gayrimenkul alım satım işlemleri, araç alım satım, muayene ve vergi işleri, tapu işlemleri, veraset ve intikal işlemleri, boşanma davaları gibi durumlarda vekalet verilebilmektedir. Vekil tayin edilen kişi vekalet veren adına tüm bu resmi işlemleri verine getirebilir ve karar verme yetkisine sahiptir. Vekaletnamede adı geçen durum ve şartlar dışında vekil başka bir işlem yapamaz. Vekilin kendi hatası olmaksızın vekaletnamedeki işi yerine getirirken zarara uğradı ise ve bu durumda suçsuz olduğu ispatlandı ise vekaleti veren kişi vekilin uğradığı zararı karşılamakla yükümlüdür.

2017 YILI VEKALET ÜCRETLERİ

Araç Satışı için Vekaletname Ücreti: 82,58 TL

Avukat için Vekaletname Ücreti: 87,71 TL

Tapu işlemleri için Vekaletname Ücreti: 122,07 TL

İlanları Karşılaştırın