ÜST HAKKI NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 777 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ÜST HAKKI NEDİR?

ÜST HAKKI NEDİR?

Üst hakkı, mülkiyeti başkasına ait bir arazi üzerine, altına yapı inşa etme veya mevcut yapıyı korumaya yönelik kurulan irtifak hakkıdır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre üst hakkı bağımsız ve sürekli niteliğe sahip olup, tapu sicil kayıtlarının ayrı bir sayfaya kayıt edilmesi ile olur. Üst hakkı kurulumunda resmi senet şartı vardır.

ÜST HAKKI ÇEŞİTLERİ

Üst hakkı, kurulması ve kütüğe kayıt şekli bakımından ikiye ayrılır.

1. irtifak hakkı olan üst hakkı: 30 yıldan daha kısa süreli üst hakkıdır. 

2. bağımsız ve sürekli hak olan üst hakkı: En az 30 en çok 100 yıllık süresi olan üst hakkıdır.

ÜST HAKKI DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Üst hakkı en az 30 en fazla 100 yıl süreliğine kurulmuşsa tapu kütüğünde ayrı sayfaya tescil edilir. Bu şekilde tapu kütüğüne kayıtlı irtifak hakları diğer kişilere devredilebilir. Mirasçılara geçebilir.

Eğer üst hakkı 30 yıldan daha az süre için kurulmuşsa bağımsız ve sürekli bir hak olarak tapu kütüğünde ayrı sayfaya tescil edilmez. Bu yüzden devredilmez. Bağımsız bir hak olması için 100 yıllığına kurulmuş olması gerekir.

ÜST HAKKI İPOTEĞİ

Türk Medeni Kanunu’na göre, üst hakkı tapuya tescil edilmesi halinde ipotek işlemlerine tabi olabilmektedir. İpotek bedeli ödenmezse alacağa karşı rehin edilen ipotek tescil edilir.

ÜST HAKKI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Üst hakkı sözleşmesi sadece Tapu Müdürlüklerinde resmi senet düzenlenerek yapılmaktadır. Resmi senette şekil şartı aranmaktadır.

ÜST HAKKININ İPTALİ

Üst hakkının iptal edilmesi için, temyize gitmiş ve kararı kesinleşmiş mahkeme ilamı ile mümkündür. Ayrıca üst hakkı sahibi yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve ihtarlara rağmen sözleşme maddelerini ihlal ediyorsa taşınmaz sahibinin dava açma ve tazminat talep etme hakkı vardır.

İlanları Karşılaştırın