VAKIF NEDİR
  • 15-04-2018
  • 850 Görüntüleme
  • A +
  • A -

VAKIF NEDİR

VAKIF NEDİR?

Vakıf, bir hizmetin yerine getirilmesi ve gelecekte de devamının sağlanması ayrıca bu hizmetten başkalarının da yararlanması amacıyla kişilerin malını ya da parasını bağışlayarak oluşturduğu kuruluştur. Vakıflar, hukuka uygun, anlaşılabilir ve sürekli olmalıdırlar. Kar amacı gütmeyen tüzel kişiliklerdir. Medeni Kanun’un belirlediği şartlara göre kurulurlar.

Vakıfların amacı yardımlaşma ve dayanışma sağlamaktır. Yardıma muhtaç kişilere maddi manevi destek vererek daha düzgün bir hayat sürmelerini sağlamaktadır.  Sosyal hizmetler, eğitim ve öğretim hizmeti, sanat ve kültür hizmetleri, ulaştırma hizmeti, sağlık hizmeti, aş evi hizmetleri ve iktisadi hizmetler ile toplum yararına faaliyet yürütmektedirler.

Vakıfların tanımı, kuruluş esasları, faaliyetleri ve mal edinmeleri Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. Vakıf yöneticileri, vakfın kuruluş amacına ve yürürlükteki mevzuata uygun davranmak ve faaliyet göstermek zorundadırlar. Vakfın gelirlerini amaçlara uygun kullanmak, vakfı zarara uğratmamak, denetim makamının tespit ettiği eksiklikleri zamanında tamamlamak vakıf yöneticilerinin ve yardımcılarının temel görevleridir. Vakıfların denetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Türk toplumunda vakıfların çok eski bir geçmişi vardır. Eskiden bağışlanan hanlar, hamamlar, yapılan köprüler, çeşmeler, okullar ve camiler buna örnek olarak verilebilir. Bağışlanan bu eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin gelecekte yaşatılması da vakıfların görevleri arasındadır. Geçmişten günümüze kadar sağlıklı bir şekilde gelmiş olan bu eserlerin korunması, iyileştirilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, eserleri kiralayarak gelir elde etmekte ve gelirle de kimsesizlere ve yardıma muhtaçlara yardım etmektedir. Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün malı olan bir çok dükkan ve iş yeri bulunmaktadır. Bunların gelirleri yardımlaşmaya, eserlerin onarım ve bakımına ve çalışanların ücretlerine ayrılmaktadır.

Türkiye'de ve Dünya'da sermayesinin büyük bir bölümü vakıflara ait olan tek Banka Vakıfbank’tır.

İlanları Karşılaştırın