YENİ ARAZİ OLUŞUMU NEDİR
  • 15-04-2018
  • 978 Görüntüleme
  • A +
  • A -

YENİ ARAZİ OLUŞUMU NEDİR

YENİ ARAZİ OLUŞUMU NEDİR?

Yeni arazi oluşumu, birikme, dolma, toprak kayması, sel gibi doğa olaylarının neticesinde arazinin yeniden kullanılır duruma getirilmesidir. Yeniden oluşuma uğramış bu araziler kamuya aittir.

Doğa olayları, zaman içinde toprağın şeklinde ve yapısında değişimine neden olmaktadır. Medeni Kanun’un 708. Maddesine göre birikme, dolma, toprak kayması ya da kamuya ait suların seviyesinde değişmeler sonucu sahipsiz arazilerin yeniden oluşmasıyla yararlanmaya elverişli hale gelen araziler Devlete aittir. Bu aslen iktisaptır. Örnek verecek olursak, bir gölün kuruması ya da akarsuyun yatak değiştirmesi ile meydana gelen arazi aslen Devletin mülkiyetinde sayılmaktadır. Nehirlerin denize döküldüğü yerlerde ki arazi değişi ve oluşumunda Devlet bu araziyi aslen iktisap etmektedir. Yeni oluşan bu arazileri Devlet satabilir, kiralayabilir, tarım arazisi olarak kullanabilir ve konut alanı oluşturabilir. Bunun için öncelikle bu alanların imar projelerinin oluşturulması ve toprak yapısının, şeklinin, eğiminin incelenmesi gerekir. İmar projesi Belediyeler tarafından onaylanınca bu yeni arazilerin değerlendirilmesi için çalışmalara başlanır.

Yeni arazi oluşumunda şahıslar toprak parçalarının kendi arazisinden koptuğunu iddia edebilirler. Bunun ispatı ile durumu öğrendikleri tarihten itibaren 1 yıl ve oluşumun gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl içinde geri alabilir.

Yeni arazi oluşumu olan yerlerde toprağın yapısına ve arazinin şekline göre en uygun şekilde kullanılmaktadır. Tarım arazisi olarak kullanmaya elverişli ise devlet bunların işletimini özel ya da tüzel kişilere de vermekte ya da kamuya açık alanlar haline getirerek kamu yararına kullanmaktadır. Toplu konut projeleri, kamu yararına okul, hastane, park, bahçe gibi tesisler yapmakta ya da kiralayarak işletimini gerçekleştirmektedir.

Yeni arazi oluşumu bina ve konut yapmaya elverişli değilse yeşil alan olarak yine kamu yararına tahsis edilmektedir.

İlanları Karşılaştırın