TEDBİR NE DEMEK
  • 15-04-2018
  • 2,006 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TEDBİR NE DEMEK

TEDBİR NE DEMEK?

Tedbir, mahkemeye dava konusu olmuş gayrimenkulün mahkeme sonuçlanana kadar başka kişilere devredilmesini, kiralanmasını ve satılmasını önlemek için uygulanan bir kısıtlamadır. Emlak ve tapuda bu uygulamaya ihtiyati tedbir denmektedir.

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme Kanunu maddelerinde ihtiyati tedbir ile ilgili yönetmelikler belirlenmiştir. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile ihtiyati tedbir kurumu açısından önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

İhtiyati tedbir, geçici hukuki korumadır. Dava sürecinde var olan hakkın zarar görmemesi için geçici hukuki korumalara ihtiyaç duyulmaktadır. Kişilerin haklarını korumak ve hak arama hürriyetini etkin bir şekilde gerçekleştirmek açısından ihtiyati tedbir önem arz etmektedir. Davalı olan tarafın az olan mal varlığını üçüncü bir kişiye devretmesi ile alacaklı davacının dava sonucu haklı çıkması durumunda alacağını alması zorlaşmakta hatta mümkün olmamaktadır. Oysaki karşı taraf yani borçlu malını devretmese alacaklı hakkını hukuki yolla alabilirdi. Bu yüzden ihtiyati tedbir dava öncesinde görevli ve yetkili mahkemeden, dava açıldıktan sonra da davanın görüldüğü mahkemeden talep edilmektedir. Mahkeme karşı tarafı dinlemeden ihtiyati tedbir kararı alabilir. Ancak karşı tarafın buna itiraz etme hakkı vardır ve mahkemeden dinlenilmeyi talep edebilir.

Dava sonucunda ihtiyati tedbir talep eden taraf haksız çıkarsa 3. Kişilerin zarara uğraması söz konusu olmaktadır. Bu yüzden mahkeme ihtiyati tedbir talebinin gerekçesinin açık bir şekilde belirtilmesini ister. Ya da teminat gösterilmesini talep eder.

İhtiyati tedbir kararı ile birlikte uygulanması, kararı veren mahkemenin yargı çerçevesindeki ya da söz konusu malın bağlı bulunduğu icra dairesinden talep edilir. Bir tutanak düzenlenir. Tedbir konmasından itibaren bir hafta içinde karşı tarafın itiraz hakkı vardır.

İhtiyati Tedbir, davaya konu olan gayrimenkulün tapu siciline şerh konması ile gösterilmektedir.

İlanları Karşılaştırın