TOPLU KONUT NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 1,529 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TOPLU KONUT NEDİR?

TOPLU KONUT NEDİR?

Kamu, özel sektör, kooperatifler gibi çeşitli organizasyonlar ile halkın genel barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapılan birçok konuttan oluşan yapılar gurubuna toplu konut denir. Başta nüfus artışı ve şehirlere göç nedeni ile oluşan büyük miktardaki konut ihtiyacının karşılanması gerekir ve özellikle dar ve orta gelirli kişilerin krediler ile desteklenerek ev sahibi olmaları sağlanır. 

Bu konutlar uygun maliyette ve halkın alt ve orta gelir gruplarını kapsayan genelde devlet destekli yapılan yatırımlardır.  Toplu konutlara sahip olmayı kolaylaştırmak için, vatandaşlara uygun kredi desteği sağlanır.

Türkiye’de toplu konut Sistemi büyük ölçüde kısa adı TOKİ olan Toplu Konut İdare Başkanlığı eliyle yürütülür. 1984 yılında kabul edilen 2985 Sayılı kanunla kurulan TOKİ ülkemizde en çok toplu konut projesini gerçekleştiren kuruluştur. Bu kanun Konut ihtiyacının karşılanması için gerekli olan usul ve esasların düzenlenmesi ve devletin yapacağı maddi ve idari desteklemeler ile ilgili maddeleri içerir.

TOKİ projelerinde özel şirketlere de mevzuat kolaylığı, kredi ve arsa ile destek vermesi ile TOKİ’ nin kuruluş amacı olan büyük miktarlarda toplu konut yapılmasına hizmet eder.

Toplu konut bölgesi; Belediye, Valilik ve TOKİ’ nin yönetmeliklere uygun çalışmaları ve belgelendirilmeleri ile oluşan uygun maliyetli kent yerleşim alanlarına verilen isimdir. Toplu Konut Bölgesi Uygunluk Belgesine yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlar onay verirler. 400 konut ve üstündeki bu projelerde sadece konutlar değil, gerekli ulaşım yolları, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları da dahil edilir. Amaç sadece bir konutlar yığını yapmak değil aynı zamanda sosyal olarak ihtiyaçları tam olarak giderilmiş yeni kentsel yaşam alanları yaratmaktır.

Toplu konut sisteminde proje ve yapım aşamasında gerek belediyelerin gerekse TOKİ’ nin ciddi katkı ve kontrolleri neticesi sağlam ve güvenilir konutların yapılması aynı zamanda kentsel yenileme politikalarını da destekler.

İlanları Karşılaştırın