TESCİL NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 699 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TESCİL NEDİR?

TESCİL NEDİR?

Tescil, herhangi bir şeyin resmileştirilmek üzere kütüğe geçirilip kayıt edilmesidir. Genellikle marka tescili, gayrimenkul tapu tescili ve trafik tescili olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gayrimenkul tescilinden bahsedecek olursak, gayrimenkuller üzerinde sahip olunan hakkın durumunun tapu siciline kayıt ettirilmesidir. Gayrimenkulün mülkiyet hakkı, rehin hakkı ve geçit hakkı gibi bu hakların geçerli olabilmesi için tapu kütüğüne tescili şarttır.

Tapu sicilinde tescil en temel kurallardan biridir. Tescil ettirilmesi ile gayrimenkuller üzerinde mevcut durum, tesis edilen hakların neler olduğu ve değişiklikler tereddütsüz olarak kayıt altına alınmış olur. Bu anlamda gayrimenkul üzerindeki hakların ne olduğu ancak tescil edilerek kesinleştirilir.

Bir istisna olarak gayrimenkul üzerindeki hakların kurulumu tescil öncesi gerçekleştirilebilinir. Kamulaştırma ve miras bu istisnalardandır. Ancak hak sahibi olmak ile bu hakkı kullanabilme tasarrufu sağlanamaz. Bu durumlar içinde tapu siciline yapılan tescil sonrasında tasarruf hakkı doğar.

TESCİL NASIL YAPILIR?

Uygulamada tescil, tapu kütüğünde gayrimenkule ait sayfadaki aynı hakların yazılması ile yapılır. Ayni haklar gayrimenkule veya sicile, sayfa açılması esnasında hak sahibinin tescil için talepte bulunması halinde tescil edilebileceği gibi daha sonra da tescil işlemleri yapılabilir. Sayfa açıldıktan sonra hali hazırdaki sayfaya işlem yapılabilmesi bazı şartlara tabidir.

TESCİL SORGULAMA

Gayrimenkullere ilişkin tapu tescil sorgulaması, tapu müdürlüklerinden yapılır. Günümüzde bu soruşturma e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir.  Kişisel şifremiz ile tapu bilgileri sorgulama bölümüne girip taşınmazların tescile konu olan detaylarını görebilirsiniz.

TESCİL BELGESİ

Taşınmazların tescili tapu kütüğü üzerine yapılır. Mülkiyet haklarını ve taşınmazın tapuya tescilini gösteren resmi evrak tapu senedidir.

Bir başka tescil işlemi konusu da ticari işletmelerin ticaret unvanı, adres, faaliyet konusu gibi üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gereken bilgilerinin tescil edilmesidir. Tapu tescili ile karıştırılmamalıdır.

İlanları Karşılaştırın