TERAS NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 2,380 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TERAS NEDİR?

TERAS NEDİR?

Teras, bir yapının yer seviyesinden yüksekte ve dış mekanında bulunan kullanılabilir açık alandır. Teras yapımı ancak, imar yönetmeliği çerçevesinde nasıl yapılacağına dair kurlara uygun yapılabilir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği göre çatı uygulamalarının belli başlı kuralları şunlardır.

İmar Yönetmeliğine göre yapının en üst katında bulunan ve çatı piyesine sahip bağımsız bölümün asgari % 25’ lik alanına teras yapılabilmektedir. Çatıda birden fazla bağımsız bölüme ait birden fazla teras olması halinde birbirleri arasında en az 4.00 metre mesafe bırakılmak zorundadır. Ayrıca teraslar saçak noktasına göre en az 3.00 metre derinlikte yapılmalıdır. Yapılacak teraslarda su ve ısı yalıtımı yapılması zorunludur. Ayrıca teraslar güvenlik önlemi olarak en az 1.00 metre yüksekliğinde bir korkuluk veya benzeri bir engel ile sonlanmalıdır.

Standart %33 eğimli çatı yerine yapının çatısını da belli fonksiyonlar için kullanmak üzere,Teras çatılarda oluşturulabilinir. Yönetmeliğe göre gerekli mercilerden izin alınarak ile teras çatılara peyzaj düzenlemesi, su deposu, güneş enerji panelleri, hatta helikopter iniş pisti bile yapılabilir.

Teras çatılar genelde en az % 1,5 eğim ile yapılırlar. Su ve ısı yalıtımının yanı sıra bahçe olarak kullanılacak ise bitki köklerinin yapılan izolasyonlara zarar vermemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Tüm teras çevresi yine en az 1 metre yükseklikte bir güvenlik korkuluğu veya uygun bir mimari öğe ile çevrelenmelidir.

Teras çatıları ortak alan olarak kullanılmak amacı ile inşa edilebilirler. Ortak kullanıma sahip teras çatılarda fonksiyon gereği durumlarda ortak kullanımına yönelik olarak merdiven üstü kapatılması, rüzgarlık, wc, depo gibi kapalı mekanlar yapılabilir. Bu kapalı alanın büyüklüğü yine imar yönetmeliği ile sınırlanmıştır ve maksimum 20 metrekare olmak üzere toplam teras alanının % 10’undan büyük olamaz.

İlanları Karşılaştırın