TEMYİZ NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 628 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TEMYİZ NEDİR?

TEMYİZ NEDİR?

Temyiz, bir mahkeme kararı ile verilen hükmün bir üst mahkemede yeniden tetkik edilmesini sağlayan kanun yoludur. Yargıtay, Askeri Yargıtay, Danıştay gibi yüksek mahkemelerde daha önceden istinaf mahkemesinde verilen hüküm yeniden incelenir. Temyiz yasal bir itiraz hakkıdır. Davanın tarafı olan kişiler temyiz talebinde bulunabilirler. Yargılanan kişi, anne, baba, vasisi, eşi ve avukatı gibi yasal temsilcileri temyiz dilekçesi vererek başvuru yapabilirler.

TEMYİZ SÜRESİ NE KADARDIR?

İstinaf mahkemesinin kararının tebliğ edilmesini takip eden 7 gün içinde temyiz başvurusu yapılabilir. Son günü hafta sonuna ya da resmi tatile denk gelirse bir sonraki iş günü temyiz başvuru yapılabilir.

Duruşmada taraflara sözlü olarak karar okunur ve temyiz süreci başlar. Taraflar duruşmada değil ise karar taraflara posta ile adreslerine gönderilerek duyurulur. Posta tebliği ellerine ulaştığı tarihten itibaren temyiz süresi başlamış olur.

Temyiz başvurusu hükmü veren mahkemeye ya da istinaf mahkemesine dilekçe yolu ile yapılır. Dilekçede temyize gitme nedeni açık bir şekilde ifade edilmelidir. Eğer sanık tutuklu ise temyiz dilekçesini bulunduğu cezaevi müdürlüğüne vermelidir. Tutuklu değil ise mahkeme katibine dilekçe verilir ve hakimin onayına sunulur.

Cumhuriyet savcıları da sanığın aleyhine ya da lehine temyiz başvurusu yapabilirler.

Mahkeme kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılan temyiz başvurusu ile sanığa verilen hükmün kesinleşmesi önlenir ve sanığa infaz hükmü verilemez. Yargıtay kararı beklenir.

Temyiz duruşmasına sanık ve avukatı katılabilir. Ancak sanık tutuklu ise temyiz duruşmasına katılma hakkına sahip değildir. Bu durumda avukatı katılabilir.

Yargıtay, temyiz incelemesi sonucunda istinaf mahkemesi kararının reddine karar verdiğinde sanığa verilen hüküm geçersiz olur. İstinaf mahkeme kararının Yargıtay tarafından onanması ile istinaf mahkemesinin sanığa vermiş olduğu hüküm infaz edilir.

İlanları Karşılaştırın