TEMİNAT NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 614 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TEMİNAT NEDİR?

TEMİNAT NEDİR?

Teminat, sahip olunan taşınabilir ve taşınmaz malların hakimiyetinin güvence altına alınmasıdır. Bir eşyayı teminat altına almak için teminat mektubu ya da senedi gerekmektedir.

Teminat mektubu, bir kimsenin yapmayı üstlendiği işler için, işi gerçekleştirmez ise tazminat olarak ödeyeceği belirli bir tutarın belirtildiği, bir bankadan alıp iş sahibine verdiği güvence niteliğinde ki belgedir. Teminatta 3 taraf bulunmaktadır. Bunlar banka, muhatap ve lehtardır. Teminatta banka garanti veren, muhatap garantiyi alan kişi, lehtar da işi gerçekleştirmeyi vaat eden tüzel kişidir.

Üç çeşit teminat mektubu vardır. Teminatta banka, muhatap ve lehtar olmak üzere üç taraf bulunur. Bunlar geçici, kesin ve avans teminat mektuplarıdır. Teminat mektubu türüne göre süreli ya da süresiz olarak da tanımlanabilmektedir.

Teminat senedi ise üstlenilen işin, verilen sözün, mal veya hizmetin eksiksiz yapılacağını, yapılmadığı takdirde belirlenmiş bir bedel ödemekle karşı karşıya kalınacağını beyan eden, güvence sağlayan bir belgedir. Teminat senedi Ticaret ve Borçlar Kanunu’ na göre değerli evrak niteliği bulunmamaktadır. Teminat senedinin üzerinde ‘ teminat senedidir’ diye belirtilmesi gerekmektedir. Teminat senedine iş sözleşmeleri ve başvurularında, alım, satım, kiralama, devir işlemlerinde gerek duyulmaktadır.

Teminat senedinin vade bölümünde teminat senedi ibaresi ile hangi sözleşme için düzenlendiği belirtilmiş olmalıdır. Aksi halde teminat senedi geçersiz olacaktır. Ya da bono olarak kabul edilecektir. Ayrıca senedin arka yüzüne teminat senedinin ne için düzenlendiği kısaca özetlenmelidir. Ya da ayrı bir sözleşme ile söz konusu teminat senedinin taahhüt edilen işle ilgili olduğu belirtilmelidir.

Teminat senedine rakam yazılmadan imza atılması yasal değildir. Her iki tarafın bilgisi dahilinde yazılmalı ve imzalanmalıdır.

Yukarıda bahsedilen hususlar dikkate alınmalı ve teminat senedi bu hususlar doğrultusunda düzenlenmelidir.

İlanları Karşılaştırın