TAŞINMAZ MAL NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 1,180 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAŞINMAZ MAL NEDİR?

TAŞINMAZ MAL NEDİR?

Taşınmaz, şöyle tanımlanabilir: Bütünlüğüne ve özüne zarar verilmeden, bir yerden herhangi bir yere götürülebilmesi asla mümkün olmayan, yerinde sabit olan, maddi bir değere sahip arsa, arazi, bina, apartman, işyeri, konut, villa v.b mal varlıklarına taşınmaz mal ya da gayrimenkul yatırımlar adı verilir. Taşınmayan bir gayrimenkulün üzerinden hukuki olarak ayni hakka sahip olabilmek için taşınmaz malların tapu siciline tescil edilmesi ve onaylanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde taşınmaz kaydı gerçekleştirilebilir.

Taşınmaz malların yönetmelikteki yeri:

Taşınabilir mallar için zilyetliği (medeni hukukun eşya hukuku dalında incelenen bir hukuki kurumudur. En basit olarak bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir mal üzerindeki fiili hakimiyeti olarak tanımlanabilir)  yani sahipliğinin, taşınamaz mallardaki karşılığı ve anlamı tapu sicilinin olmasıdır. 2644 Sayılı Tapu Kanununa ve yönetmeliklerine göre taşınmazlar üzerinde kurulan ayni haklar, devlet tarafından tutulan resmi bir sicil olan tapu sicil kaydında haklar saklanır. İdari sınırlar bakımından her bir ilçe tapu sicil bölgesini oluşturur. Tapu sicili bakımından bir taşınmaz üzerindeki ayni hak kurulumu ancak tescil ve onay ile kazanılmış olur ya da değişime konu olabilir. İstisnai durumlar olarak miras, işgal durumu ve kamulaştırma gibi özel durumlarda taşınmazlara dair özel haklar kazanılır. Ancak taşınamaz mallar üzerinden hak sahibi olunabilmesi için tescili ve onayı gerekmektedir.

Taşınmaz mallar hukuku medeni hukukun bir dalı olup, Konusunu mülkiyet, sınırlı ayni haklar, zilyetlik ve tapu sicili oluşturmaktadır.

Tapusu olmayan taşınmazların devri ise zilyetlik hükümlerine göre harici senet veya noterde yapılır.

Taşınmazın mülkiyet kazanması, tescille olabilir. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır.

İlanları Karşılaştırın