TEBLİGAT NEDİR?
  • 10-04-2018
  • 922 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TEBLİGAT NEDİR?

TEBLİGAT NEDİR?

Tebligat, Mahkeme, Adliye, Cumhuriyet Savcılığı ve İcra Daireleri gibi resmi kurumlar tarafından ilgililere gönderilen, resmi bir işlemi bildiren belgedir. Tebligatın üzerinde nereden geldiği ve konusunun ne olduğu yazılıdır.

Tebligat, hukuki bir iş hakkında haber vermektedir ve hukuki sürecin başlaması açısından önemlidir. Tebligatta ilgili kişinin lehi ya da aleyhine olabilecek bir konuda bilgilendirilmesi, ifadesine ihtiyaç duyulması, kişinin kendini savunması gereken bir konu varsa anlatmasını ve herhangi bir konu ile ilgili tanıklığına ihtiyaç duyulmasını bildirmektedir.  İlgili kişi tebligatı aldığı an hukuki süreç başlamış demektir. Bu süreden tebligatta belirtilen tarihe kadar varsa itiraz ilgili kuruma yapılabilinir. Tebligat gönderilen kişi konu ile bilgilendirilmiş olacağı için süreç başladığı andan itibaren itiraz etmemesi durumunda hak kaybına uğrama, borç altına girme ve borcu kabul etme durumları ortaya çıkabilmektedir.

Tebligat posta yolu ile gönderilmektedir. Tebligat gönderilen kişinin adresinde bulunamaması durumunda ihbar kağıdı kapıya yapıştırılarak tebligat muhtara bırakılır. Tebligatın muhtara bırakıldığı tarih itibari ile kişinin tebligatı aldığı kabul edilir ve hukuki süreç başlamış olur.

TEBLİGAT KANUNU

7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligatın konusu ilgili şahsa resmi yolla bildirilmektedir. Tebligatta tarafların ve kanuni temsilcilerinin isim ve soyadları, ev ve işyeri adresleri bulunur. Ayrıca tebligat yapılan kişinin ne zaman nerede hazır bulunması gerektiği bildirilir. Tebligatın çıktığı kurumun mührü ve mahkeme baş katibinin imzası bulunur.

Tebligat gönderilen kişinin tebligatı almaması durumunda hukuki işlemler almış olarak kabul edilerek yürütülür. Genellikle borç davalarında gelen tebligatları borcu kabul etmek olarak düşünerek tebligatı geri çevirmek gibi yanlış bir bilgi söz konusudur. Bu tam tersine varsa itiraz hakkını kaybetmek anlamına gelmekte ve kişinin savunma hakkını kullanamaması demektir.

İlanları Karşılaştırın