TAVZİH NE DEMEKTİR?
  • 22-03-2018
  • 1,485 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAVZİH NE DEMEKTİR?

TAVZİH NE DEMEKTİR?

Tavzih bir hukuk terimidir ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 304. maddesi ile belirlenmiştir. Bir durumun açıklanması anlamına gelmektedir.

Bir hükmün yeterince açık olmaması ve tereddüt uyandırması durumlarında taraflar hükmün açıklanmasını talep edebilirler. Hükmün icrası tamamlanana kadar tavzih talebi hakkı bulunmaktadır. Ancak hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve borçlar tavzih ile değiştirilememekte, sınırlandırılmamakta ve genişletilmemektedir. Tavzih hüküm fıkraları için geçerlidir. Temyiz ile incelenen konularda tavzih yapılamaz. Bir hükmün tavzihi ancak hükmü veren mahkeme tarafından yapılabilir.

TAVZİH DİLEKÇESİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 306. Maddesine göre, tavzih dilekçesine tarafların sayısı kadar nüsha eklenerek ilgili mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bir nüsha mahkemenin cevap süresi belirlemesi ile karşı tarafa verilir. Cevap tavzih talep eden tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf cevap vermese de mahkeme gerekli incelemeyi yaparak karar verir. İnceleme yanı sıra her iki tarafı sözlü olarak dinlemeyi de talep ederek tarafları davet edebilir. Tavzih talebini haklı bulan mahkeme Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 304. Maddesinin belirttiği şekilde işlem yapar.

Tavzih dilekçesinde öncelikle hüküm veren mahkemenin ismi, dosya numarası, davacının kendinin ve vekilinin isimleri ile davalının ve vekilinin isimleri ile tavzih konusu yazılır. Açıklama ve talep kısmına tavzih nedeni açık bir dille belirtilerek talepte bulunulur. Tarih ve imza ile hüküm veren mahkemeye verilir.

HÜKMÜN TASHİHİ NEDİR?

Bir hükümde ki yazı ve hesap hatalarının mahkeme ya da taraflar tarafından düzeltilmesine tashih denir.  Hüküm tebliğ edilmiş ise hakim düzeltme talebini tarafları dinlemeden veremez. Tarafların daveti ile tashih talebi incelenir. Taraflar davete gelmezse hakim gerekli incelemeyi yaparak karar verir.  Tashih kararı ile düzeltilen bölümler ayrı bir kağıda yazılarak belirtilir ve imzalanarak mühürlenir.

İlanları Karşılaştırın