VEFA HAKKI NEDİR?
  • 22-03-2018
  • 712 Görüntüleme
  • A +
  • A -

VEFA HAKKI NEDİR?

VEFA HAKKI NEDİR?

Vefa Hakkı, taşınmaz bir malı satan kişinin o taşınmazı geri alma hakkıdır. Genellikle ipotek karşılığı satılan bir gayrimenkulün ipotek sahibine öncelikli satın alma hakkı tanınmasıdır.  Gayrimenkulünü satan kişinin satış bedelinin tamamını alamaması durumları için satıcının hakkını güvence altına almak amacı ile yapılmaktadır.  Vefa hakkı gayrimenkulü satan kişi ile alan kişi arasında özgür iradeleri ile tesis edilmiş bir haktır.

Vefa Hakkı Sözleşmesi noter huzurunda ya da Tapu Sicil Müdürlükleri’nde düzenlenmekte ve gayrimenkulün tapusuna şerh edilerek kurulmaktadır. Eğer Vefa Hakkı Sözleşmesinde bir süre belirtilmemişse geçerliliği 10 yıldır. Süre belirtilen sözleşmelerde o süre sonunda sözleşmenin hükmü kalmaz.

Vefa Hakkı aksi bir sözleşme olmadığı müddetçe devredilemez. Miras yoluyla mirasçılara geçer. Vefa Hakkı olan bir gayrimenkul yeni sahibinin hak ve tasarruflarına kısıtlama getirmemektedir. Haciz olması vefa hakkını önlemez.

Vefa Hakkına başvurma nedenleri, acil bir durum için gayrimenkulü değerinden düşük bir bedel karşılığında satmak zorunda kalındığında ve borcu olan kişinin borcuna karşı gayrimenkulünü teminat olarak göstermesidir. Vefa Hakkına bir bedel belirtmeye gerek yoktur. Bir gayrimenkulün vefa hakkı ile satışı yapıldığında satan kişi aynı bedelle geri alma hakkına sahiptir.

Medeni Kanun’un 736. Maddesine göre vefa hakkı şerhinde belirtilen süreliğine ya da 10 yıllık süre için her malike karşı kullanılabilmektedir. Vefa hakkı ayni haklardandır.

VEFA HAKKI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vefa Hakkı başvurusu noter ya da Gayrimenkulün bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü’ ne yapılır. Başvuru için gerekli belgeler, noter onaylı dilekçe, başvuran kişilerin, varsa vekillerinin kimlik belgeleri, gayrimenkul bina ise deprem sigorta poliçesidir.

VEFA HAKKI TAPU HARCI

Vefa hakkının tapu tescil işleminde sözleşme bedeline bakılmaksızın binde 5,4 oranında tapu harcı alınır. Bu harç resmi senedin noterde düzenlenmesi ile alınmaktadır.

 

İlanları Karşılaştırın