RIZAİ TAKSİM NEDİR?
  • 22-03-2018
  • 2,637 Görüntüleme
  • A +
  • A -

RIZAİ TAKSİM NEDİR?

RIZAİ TAKSİM NEDİR?

Hisseli tapularda hissedarların sayıları ve isimleri yer almaktadır. Ancak gayrimenkulün hangi bölgesinin kime ait olduğu belirtilmemektedir.  Bu gibi paylı mülkiyetli tapu sahipleri kendi aralarında hangi bölgenin kime ait olduğunu belirleyerek yazılı sözleşme ile bunu resmileştirirler. Bu işleme rızai taksim denir.

RIZAİ TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN TAPUYA ŞERHİ

Hisseli tapulara rızai taksim sözleşmesi uygulanması için gayrimenkulün tapu sicilinin olması, hissedarların tümünün hazır bulunması ve her hissedara gayrimenkulün bir bölümünün isabet etmesi gerekmektedir. Hissedarlar kendi aralarında hangi bölümün kime verileceğini kararlaştırmaları yani rızai taksim yapmaları ile Tapu Sicil Müdürlükleri’nde tapuya kayıt işlemi yapılır.

RIZAİ TAKSİM SÖZLEŞMESİ

Tapu Müdürlüğü’nde hisseli tapu ortaklarının sahip oldukları gayrimenkullerde her hissedara bir mal isabet edecek şekilde taksim işlemi yapılmaktadır. Bu taksim sırasında her hissedara denk gelen kısımların değerlerinin eşit olması şartı yoktur. Arada değer farkı varsa bu bir bedel karşılığında denkleştirilmektedir.  Eğer hissedar sayısı ile mal sayısı denkse aynen taksim yapılmaktadır. Denk değilse ve ortaklar arasında anlaşmazlık söz konusu ise gayrimenkul parçalara bölünerek taksim işlemi gerçekleştirilmektedir. Rızai taksim sözleşmesinin yazılı olması gerekmektedir.

Rızai taksim sözleşmesinde tarafların kimlik bilgileri ve vergi numaraları bulunmaktadır. Söz konusu gayrimenkulün bulunduğu il, ilçe, köy, mahalle, ada ve parsel numaraları ile gayrimenkulün yüz ölçümü bilgileri ve vasfı belirtilmektedir. Hissedarların gayrimenkulü aralarında ne şekilde paylaştırdıkları ve kime hangi bölümün isabet ettiğini detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Hissedarların imzası ile rızai taksim sözleşmesi kurulmuş olur. Ortakların vekilleri varsa onun kimlik bilgileri ve vekaletname örneği eklenmektedir.

RIZAİ TAKSİM HARCI

Paylı mülkiyetli tapulara rızai taksim işlemi yapılması için Tapu Müdürlükleri’ne tapu harcı ödenmektedir. Tapu harcı bedeli, emlak vergisine esas teşkil eden değer üzerinden hesaplanmaktadır.

 

İlanları Karşılaştırın