TAPU TAHSİS BELGESİ NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 972 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAPU TAHSİS BELGESİ NEDİR?

TAPU TAHSİS BELGESİ NEDİR?

İmar kanunun 2981 sayılı maddesine göre 6785 sayılı imar kanunda değişiklik yapılmış bu düzenleme ile özel mülkiyete sahip olmayan yerler üzerindeki taşınmaz mallar ile ilgili haklar tekrar düzenlenmiştir. Yani belirli bir pay sahibi veya sahiplerine aitliği tam olarak belirtilmemiş mülkiyetler üzerindeki kullanım ve faydalanma hakkı bu madde ile tanımlanmıştır.

Bu durumdaki taşınmaz mal üzerinde mevcut olan veya yapılacak olan yapıların tahsisi yasa ile belirlenmiş şartlara tabiidir. Bu şartları sağlayan taşınmaz mallar için tahsis belgesi düzenlenir.

Tahsis belgesi tapu senedi yerine kullanılamaz ve belge sahibine taşınmaz mal üzerinde mülkiyet hakkı olduğuna dair bir durum oluşturmaz.

TAPU TAHSİL BELGESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Tapu tahsis belgesi tapu senedi olmayan ve imar mevzuatı düzenlenmemiş taşınmaz mallar için ilgili idareler tarafından verilmektedir.

İmar ve gece kondu kapsamında değerlendirilir. Belediye, il özel idareleri hazine ve vakıflara ait taşınmaz mallar üzerinde yer alan pay sahipliği net olarak belirtilmemiş yapılar için verilir.

Tapu tahsis belgesi alan kişi veya kurumlar ilgili taşınmaz mal üzerinde kullanım ve faydalanmaya yönelik şahsi haklar elde ederler.

Tapu tahsis belgesinin tapuya çevrilmesi davası:

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki 6306 sayılı kanun ile edindikleri tapu tahsis belgesini ilgili kanunun ön gördüğü şartları sağlamaları durumunda tapu tahsis belgelerini gerekli başvuruları yaparak tapuya çevirebilirler. Herhangi bir taşınmaz mal ile ilgili tapu tahsis belgesi edinmiş söz konusu yasa kapsamında tapu tahsis belgesini tapuya dönüştürmek için gerekli şartları sağlamış tapu tahsis belgesi sahipleri belgelerini tapuya dönüştüremezler ise bunu sağlamak için ilgili belediye aleyhine yasal yollara başvurabilirler.

TAPU TAHSİS BELGESİ NASIL ALINIR?

Tapu tahsis belgeleri imar ve gecekondu mevzuatı dahilinde ilgili belediye ve il özel idarelerinden temin edilir. Ön tapu belgesi olarak da bilinen bu belge kamu arazilerinin ıslah edilmesine yönelik çalışmalar uygulanıncaya kadar kaçak sayılan yapıların sahiplerine güvence verir.

İlanları Karşılaştırın