TAPU SİCİLİ NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 1,252 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAPU SİCİLİ NEDİR?

TAPU SİCİLİ NEDİR?

Tapu sicili, bir taşınmazın tüm bilgilerini ve haklarını gösteren resmi belgedir. Gayrimenkulün bulunduğu adres bilgileri, pafta, ada, parsel numaraları, kime ait olduğu, yüzölçümü tapu sicilinde belirtilmektedir. Tapu Sicil Genel Müdürlüğü’ ne bağlı Tapu Sicil Müdürlüklerinde Tapu Sicil kaydı oluşturulmaktadır. Türk Medeni Kanunu Madde 1007' e göre Tapu sicil kaydı oluşturulurken meydana gelebilecek hata ve zararlar Devlet tarafından karşılanmaktadır.  

Tapu Sicil Kaydı sorgulaması da Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’ n den yapılmaktadır. Kişi sahip olduğu gayrimenkulün ve üzerinde herhangi bir taşınmazın varlığını Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden öğrenebilir.

TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI NELERDİR?

  1. Asli Siciller
  2. Feri Siciller

Asli Siciller: Bunlar tapu sicilinde bulunan ana unsurlardır. Tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri, resmî senet, mahkeme kararı gibi resmî belgeler ile planlardır. Ayrıca taşınmazlar üzerinde olası ayni haklar, şerh edilecek şahsi haklar ve beyan edilecek hususlar da bulunmaktadır.

Feri Siciller: Tapu sicilinde bulunan sistemin işleyişi açısından önem arz eden yardımcı sicillerdir. Mal sahipleri sicili, aziller sicili, düzeltmeler sicili, kamu orta malları sicili ve diğer defterlerdir.

 

TAPU SİCİLİ İLKELERİ

Taşınmazın üzerinde bulunan haklar bir takım ilkelerle korunmaktadır. Bunlar, tescil, sebebe bağlılık, tapuya güven, açıklık ilkesi, devlet sorumluluğudur.

Bir gayrimenkulün sahiplik haklı tescil ile kazanılmakta ve sahip olan kişinin tapu kütüğüne adı yazılmaktadır. Tapu sicili kamuya açıktır ve kimse tapu sicilinde kaydı olduğunu bilmediğini söyleyemez. Tapuya güven ilkesi ve devlet sorumluluğu ilkesi ile Tapu sicil kaydı tutulurken herhangi bir zarar doğarsa bu zarar devlet tarafından karşılanmakta yani devletin sorumluluğunda olmaktadır.

Tapu sicili sorgulama işlemleri bizzat Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden ya da e- devlet şifresi ile internet de üzerinden yapılabilmektedir.  

İlanları Karşılaştırın