TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?
 • 14-03-2018
 • 964 Görüntüleme
 • A +
 • A -

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ NEDİR?

Taşınmaz malların tapu sicil işlemlerini, tescil ve resmiyete uygun düzenlenmelerini yapan kurum Tapu Sicil Müdürlüğü’ dür. Türkiye’nin her il ve ilçesinde Tapu Sicil Müdürlüğü bulunmaktadır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde ki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ ne bağlıdır.

TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 1. Her türlü akitli ve akitsiz taşınmaz malların mülkiyet haklarını tespit eder, sicil üzerindeki değişiklikleri denetler, devlete bağlı tapu sicillerini arşivleyerek koruma altına alır.
 2. Türkiye’ de ki tüm kadastro alanlarını kontrol eder, tapu planlarını inceleyerek takibini yapar.
 3. Büyük ölçekli kadastro ve topografik haritaları üretimini sağlar, havadan fotoğraf alır, harita üretimini kontrol etmek, denetlemek.
 4. Şahıslar dışında tüzel kişiler ve yabancı uyruklu kişilerin tapu kadastro işlemlerini yapmak, aynı şekilde TC Vatandaşlarının başka bir ülkede ki taşınmazlarının haklarını korumak, ülkeler arası emlak anlaşmaları yapmak.
 5. Geçmişe dönük tapu sicillerinin arşivlenmesini ve korunmasını sağlamaktır.
 6. Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans vermek ve denetlemek
 7. Taşınmaz malların aracılık faaliyeti üstlenerek bu faaliyetlerin usulüne uygun olarak yapıldığını denetlemek.
 8. Tapu Genel Müdürlüğü ile ilgili konularda diğer kamu ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

Yukarıda ki maddelerde belirttiğimiz gibi taşınmaz malların öncelikle mülkiyet hakkını tespit etmek, kadastro işlemlerini planlamak, güncellemesini yapmak, tapu sicili oluşturmak ve arşivleyerek koruma altına almak, harita yapmak ve denetlemek Tapu Sicil Müdürlüklerinin temel görevleridir. Tüm bu görevler Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumlulukları 6083 sayılı Kanunda açıklanmıştır.

Tapu sorgulama işlemi, Tapu Sicil Müdürlükleri’ne başvurarak ve e-devlet üzerinden yapılabilmektedir.

İlanları Karşılaştırın