TAPU SENEDİ NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 948 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAPU SENEDİ NEDİR?

TAPU SENEDİ NEDİR?

Tapu senedi bir gayrimenkulün sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgedir. Tapu senedi Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte ve gayrimenkulün sahibine verilmektedir. Gayrimenkullerin dışında da Tapu Senedinin düzenlendiği bazı durumlar vardır. Bunlar, bağımsız ve süreli haklara sahip olmak için düzenlenmektedir.

Tapu senedinde tapunun türü, mülk sahibinin isim ve soy ismi ve gayrimenkulle ilgili temel bilgiler bulunmaktadır. Tapu senedinin üst bölümünde gayrimenkulün pafta, parsel, konum ve alan ölçüsü bilgileri, orta bölümde kat irtifakı ya da mülkiyet olduğuna dair bilgiler, alt bölümde ise tapuda daha önceden yapılmış değişiklik bilgileri, cilt, sayfa, sıra numarası gibi bilgiler bulunur.

TAPU SENEDİ TÜRLERİ

  1. Arazi, arsa, tarla, bahçe tapusu
  2. Kat mülkiyeti tapusu
  3. Kat irtifaklı tapu
  4. Kooperatif tapusu
  5. Hisseli tapu

Bu tapu türlerinden kat mülkiyeti tapusu bir binanın bağımsız kısmının kat maliki için düzenlenmesidir. Kat irtifakı tapusu henüz arsa üzerine bina yapımına başlanmamış olup arsa üzerinde pay sahibi olunduğunu belgelemektedir. Binanın yapımı tamamlandıktan tüm hak sahiplerinin onayı ile kat irtifakından kat mülkiyet tapusuna geçilmek üzere Tapu Müdürlüğü’ ne başvurularak mülkiyet tapusu alınır. Böylelikle binanın bağımsız bölümlerinde hak sahibi olan kişilere kat mülkiyet tapusu verilir. Kat mülkiyeti tapusunda sahip olunan konutun daire numarası, yüz ölçümü, niteliği yazılıdır. İrtifak hakkı binanın 5 yıl içinde binanın yapılmamış olması ve irtifak sahiplerinden birinin mahkeme yoluyla itirazı ve talebi ile irtifak hakkı sona erer.

Hisseli tapular ise ortaklı mülkler için geçerlidir. Tapuda söz konusu mülke sahip olan ortakların sayısı, hisse yüzdeleri ve isimleri bulunmaktadır.

Tapu bilgilerine Tapu Sicil Müdürlükleri’ n den ve e – devlet üzerinden “Tapu Bilgileri Sorgulama” linkinden ulaşılabilmektedir.

Arsa tapuları mavi, diğer tapular pembe renklidir.

İlanları Karşılaştırın