TAPU İPTAL DAVASI NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 709 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAPU İPTAL DAVASI NEDİR?

TAPU İPTAL DAVASI NEDİR?

Tapu iptal davaları, genellikle mirastan mal kaçırma, vekaletin kötüye kullanımı, ölünceye kadar bakma, usulüne uygun olmayan tapu işlemlerinde, hukuki ehliyetsizlikte söz konusu olmaktadır. Kanuna aykırı düzenlenen tapu kaydının düzeltilmesi ve mülkiyet hakkının temininin sağlanması için açılır. Kişiye ait bir taşınmazın tapudan silinmesi ya da hakkının bir başkasına geçmesi ile kişinin tapu iptal davası açma hakkını vardır. Davacı olan kişi hakkının zedelenmiş olduğunu Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaparak hakkının talebini beyan eder.

Tapu iptal davası taşınmazın tapu kaydındaki hak sahibi görünen kişiye açılır. Bu kişi ölmüşse mirasçılarına da tapu iptal davası açılabilmektedir.

Tapu iptal davası açılırken önemli bir kriter taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’ ne başvuru yapılması gerektiğidir. Yetkili mahkeme dışında hiçbir mahkemede tapu iptal davası açılamaz.

Tapu iptal davası açarken davacı mahkemeye dilekçe sunar ve taşınmazın kayıt bilgilerini, arazi durumunu ve öngördüğü usulsüzlük iddiasını açık bir şekilde ifade etmelidir. Ayrıca davacı bilirkişi talebinde bulunabilir, tanık gösterebilir, keşif isteyebilir. Bunları da dilekçesinde belirtmesi gerekir. Hakim tapu kayıtlarını ve taşınmaz hakkında diğer belgeleri de talep edecektir. Bu yüzden dilekçeye ek olarak bu evraklarında hazır bulundurulması gerekir. Davacı iddiasını destekleyen delilleri de mahkemeye sunmalıdır. Tapu iptal davaları uzun süren davalardır. Bu yüzden iddianın delilleri ve taşınmaza ait tüm bilgiler hazır bulundurulması süreci kısaltacaktır.

Tapu iptal davalarında değer bildirimi gerekebilir. Eğer taşınmazın değeri bilinmiyorsa düşük değerden gösterilmesi ve bilirkişi raporu ile değerinin belirlendiği zaman ıslah yoluna başvurularak aradaki harç tamamlanmalıdır.

Tapu iptal davası açmak için belirlenmiş bir süre kısıtlaması yoktur. Davacı mağduriyeti için herhangi bir zamanda tapu iptal davası açabilir.

İlanları Karşılaştırın