TAPU MASRAFI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?
  • 29-04-2018
  • 661 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAPU MASRAFI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

TAPU MASRAFI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Tapu, gayrimenkullerin kime ait olduğunu, kesin yeri, konumu ve ölçülerini belirten, üzerinde ne tür mülkiyet hakları olduğunu gösteren resmi belgedir. Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından düzenlenerek mülk sahiplerine verilmektedir.

Gayrimenkulün satılması ve el değiştirmesi söz konusu olduğunda bu konu tapu kayıtlarına aynen işlenir. Böylece her türlü değişimin kayıtları tapu üzerine tescil edilmiş olur.  

TAPU BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÜZERİNE OLABİLİR Mİ?

Birden fazla kişinin aynı gayrimenkul üzerinde mülkiyet hakkı bulunabilmektedir. Şüphesiz bir gayrimenkulün tapusu üzerinde birden fazla kişinin mülkiyeti olabilir. Bu tür tapulara hisseli tapu denir. Hisseli tapularda hissedarların isimleri ve sayıları yanı sıra hisse oranları belirtilmektedir. Ancak gayrimenkul bir bütün olarak değerlendirilir ve arsanın hangi bölümüne hangi hissedarın sahip olduğu bilgisi yer almaz.

TAPU MASRAFI NEDİR?

Tapu masrafı, gayrimenkullerin satışı, devri gibi işlemlerde ödenen bedeldir. Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından yapılan işlemlerde tapu masrafı tahsil edilir. Gayrimenkulleri satışında hem alıcı hem de satıcı tarafından yasa ile belirlenmiş oranlarda masraf tutarı ödenir.

Tapu masrafı gayrimenkulün satış bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Bu satış bedelinin binde yirmisidir. Hissedar sayısı fazla ise her hissedar kendi payı oranında tapu masrafı ödemektedir. Alıcı her bir hissedar ile ayrı alım satım işlemi yapıyormuş gibi düşünülür. Eğer hisseli gayrimenkulün alıcı tarafı da birden fazla kişi ise onlarda satıcı taraf gibi kendi payları oranında tapu masrafı öderler.

Tapu masrafı alıcı, ve satıcı sayısına göre değişmemekte, satış bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca satış işlemi sırasında tapu döner sermaye bedeli ve hizmet bedeli de tahsil edilmektedir. 2018 yılı için tapu döner sermaye bedeli 103,5 TL, hizmet bedeli de 14 TL olarak belirlenmiştir.

İlanları Karşılaştırın