SATILAN EVE KİRA ZAMMI YAPILABİLİR Mİ?
  • 28-04-2018
  • 620 Görüntüleme
  • A +
  • A -

SATILAN EVE KİRA ZAMMI YAPILABİLİR Mİ?

SATILAN EVE KİRA ZAMMI YAPILABİLİR Mİ?

Bir konutun, taşıtın ya da eşyanın sahibi tarafından bir başka kişiye belli bir bedel karşılığında devredilmesi ve kullanım hakkı verilmesi kira ilişkisi olarak tanımlanır. Konutlar için kira ilişkisi taraflar arasında kontrat ile resmileştirilmektedir. Kira kontratları bir yıllık yapılmaktadır ve belirli şartlar oluşmadığı takdirde her yıl kendiliğinden yenilenmektedir.

 Kontratta konutun kullanım şartları, kiralama süresi, kiralama bedeli ve artış oranları, demirbaşlar detaylı bir şekilde belirtilmektedir.

Borçlar Kanunu’na göre kira sözleşmelerinde tarafların iradesine bırakılmış durumlara ait şartlar da bulunmaktadır. Bunlar, kontrat süresi bitmeden evin tahliyesi konusunda her iki tarafında birbirlerine durumu usulüne uygun olarak bildirmeleridir. Ayrıca kiralayan kişi evi satmaya karar verirse bunu kiracıya bildirimde bulunmalıdır. Evin tasarruf hakkı ev sahibine aittir ve evini kiralaması bu hakkına engel değildir. Satması durumunda da kiracının rızasını alması söz konusu olmamaktadır. Ancak bildirimde bulunma zorunluluğu vardır. Ev sahibinin kontratta evi satma olasılığına karşı bir madde ile hükümde bulunması zorunluluğu yoktur. Bildirimde bulunmak şartı ile evi satabilir.

Kiracısı olan evin satışı ile taraflardan birisi değişmiş olur. Ve yeni ev sahibi ile kiracı arasında bazı haklar doğar. Eski ev sahibi ile yapılan kira kontratının süresi bitmemiş ise ve yeni ev sahibinin bu konutu kullanmaya ihtiyacı yoksa kiracı evde oturmaya devam eder. Yeni ev sahibinin eve ihtiyacı olduğu durumda da kiracıya 6 ay önceden ihtarname göndererek evi tahliye etmesini talep edebilir.

Kira sözleşmesinde belirlenmiş şartlar yeni ev sahibi ile de aynen devam edeceğinden kira zammı talebi söz konusu olmamaktadır. Ancak kontratın süresinin bitimi ile kontratta belirtilen zam oranında bir artış söz konusu olacaktır.

İlanları Karşılaştırın