YIKILACAK EVDE OTURAN KİRACI HAK TALEP EDEBİLİR Mİ?
  • 29-04-2018
  • 1,171 Görüntüleme
  • A +
  • A -

YIKILACAK EVDE OTURAN KİRACI HAK TALEP EDEBİLİR Mİ?

YIKILACAK EVDE OTURAN KİRACI HAK TALEP EDEBİLİR Mİ?

Kentsel dönüşümün yoğunluk kazanmasına paralel olarak, bu konu ile birçok hukuksal durumda gündeme gelmiştir.  Mülk sahipleri, yıkım ve yeniden yapım süreci içinde birçok hukuki sorunla karşılaşmaya başlamıştır. Öncelikle müteahhit sözleşmeleri aşamasında, sonradan oluşabilecek hukuki sorunları en aza indirebilmek önem kazanmaktadır. İşin süresi ve kalitesi hakkında sözleşmeye uygun ve bağlayıcı maddeler konmalıdır. Bu sözleşmede evde oturan ev sahibi ve kiracıların durumu özel bir önem kazanmaktadır.

Mülk sahiplerinin kira ve taşınma bedeli müteahhit tarafından karşılanmaktadır. Ancak kiracı için durumlar farklıdır. Binanın yıkım sebebi kiracının durumunu belirlemektedir. Örneğin, bina hakkında hasar tespiti yapılarak yıkım kararı alındıysa kiracı kontrata bağlı itirazda bulunamamaktadır. Böyle durumda kiracıya sadece iki kira bedeli kadar yardım yapılmaktadır.

Eğer binada hasar tespiti yoksa ve sadece yenileme yapılacaksa kiraya taşınma yardımı yapılmaktadır. Kontrat süresi devam ettiği süre içinde de kiracının mülkü boşaltmaya itiraz hakkı bulunmaktadır.

Kentsel dönüşüm sürecinde mülk sahibi ve müteahhit arasında belli bir yüzdelik pay üzerinden anlaşma yapılmaktadır. Yıkılacak evde oturan kiracının ise böyle bir hakkı olmamakla beraber yeni yapılacak binada fazla daire olması durumunda avantajlı satın alma önceliği vardır.

Kiracının yıkılan binadan alacağı haklar bunlarla sınırlıdır. İlave olarak kentsel dönüşüm nedeni ile mağdur kalan kişilerin kendilerine yeni bir konut alabilmeleri için uygun koşullarda kredi temin etmeleri mümkün olabilir. Kiracıların kentsel dönüşüm nedeni ile kiracı oldukları mülkün yıkım olasılığına karşı tedbirli olmaları gerekir. Alacakları 2 aylık kira yardımı haricinde yasada belirtilen net bir hakkı olmayan kiracının uygun koşullarda yeni bir yer kiralamaktan başka bir seçeneği yoktur. Bu durum kiracılar açısından ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır.

İlanları Karşılaştırın