TAPU VE İMAR KANUNU TEKLİFİ MECLİSTEN GEÇTİ
  • 03-09-2019
  • 15,183 Görüntüleme
  • A +
  • A -

TAPU VE İMAR KANUNU TEKLİFİ MECLİSTEN GEÇTİ

TAPU VE İMAR KANUNU TEKLİFİ MECLİSTEN GEÇTİ

YENİ KANUN NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Tapu ve İmar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşüldü ve kabul edildi. Şimdi Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması ve Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Bazı kanun maddelerinde değişiklik yapılırken 28 madde ile kentleşme ve şehir planlamacılığı konusunda daha iyi, sağlıklı ve dünyaya örnek olacak uygulamalar hedeflenmiştir.

Özellikle Tapu işlemlerinde teknolojik gelişmeler kullanılarak işlevi olmayan bürokratik işlemler ve kırtasiyecilik ortadan kalkarken vatandaşların kısa sürede daha kolay bir şekilde tapu işlemlerini yapması amaçlanmaktadır. Farklı şehirlerde ve farklı ülkelerde olan alım satım ilişkisi içindeki vatandaşlar için de birçok kolaylık söz konusudur. Oldukları yerden tapu işlemlerini kolayca yapabilecekler, bir araya gelmek durumunda kalmayacaklardır.

Tapu Kanun teklifinin gerekçeleri içinde kat maliklerinin tapuları ile ikamet ettiklerin bağımsız bölüm numaralarının hatalı bir şekilde kayıtlara geçerek faklı olması durumlarının düzeltilmesi ve vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi bulunmaktadır. Böylelikle hataların oluşum nedenleri belirlenecek ve hak sahiplerini korumaya yönelik tapu siciline bilgilendirme amaçlı belirtilecek ve tebligat yapılacaktır. Tebligata onay veren vatandaşların hisseleri düzeltilecek, verilmezse tapu müdürlüğü tarafından resen düzeltme yapılacaktır.

Ülkemizde birçok tapu mülkiyetinin sorunlu olduğu ve yıllardır mahkemelerce bile çözümlenmemiş dava ve problemler bulunmaktadır. Bu problemlerin çözümlenebilir hale getirilmesi için kanun maddelerinde değişiklikler yapılması hedeflenmiştir.

En önemli konulardan biri olan depremde yıkılma riski bulunan yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi ve sağlıklı konutlar haline getirilmesidir. Zemin kayma tehlikesi olan alanlar, afetler nedeni ile ağır hasar gören ya da hasar görme tehlikesi olan alanlarda ki binalara, dönüşüm uygulaması, maliklerinden onay alınmaksızın Bakanlık tarafından resen yapılacaktır.

Kentsel dönüşüm kararı alınmış binada kentsel dönüşüme onay vermeyen maliklerin hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile satışa çıkarılmaktaydı. Yeni Kanun ile bu hisseler ihale yöntemi ile üçüncü kişilere satışa çıkarılmaktadır. Öncelik aynı binadaki kat maliklerine verilecektir. Kat maliklerinden hisseleri alan olmazsa hisseler talip olan diğer yatırımcılara satılacaktır.

 

TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Taşınmaz mülklerin alım satımlarında, taraflar farklı tapu dairelerinden ya da yurtdışı resmi görevliler tarafından ayrı ayrı sözleşme hazırlanarak satış işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Bu kanun değişikliği ile taşınmaz mülk alım ve satımları hem daha hızlı hem de daha az uğraşı ile sağlanmış olacaktır.

Kadastro ve tapu sicil işlemlerinde oluşmuş hatalar, hisse maliklerinin zarar görmemesi için ayni ve şahsi hakları korunmakta ve düzeltme yapılmaktadır. Düzeltme işlemi ilgililere tebligat ile duyurulur. Onay veren hisse sahiplerinin düzeltme işlemi hemen yapılır. 30 gün içinde onay verilmezse Bakanlık düzeltmeleri resen düzeltir.

Yeni İmar ve Tapu Kanunu Teklifinde metruk binalar hakkında da maddeler bulunmaktadır. Metruk binalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilecek, listelenecek ve  her mahallenin muhtarı tarafından ilan edilecek. Ayrıca tehlike arz eden yapıların sahiplerine tebligat yapılmakta ya da idarenin internet sayfasında 30 gün süreyle ilan edilecektir. Tebligat hasarlı ve tehlikeli binaya asılacaktır. Bina sahipleri belirtilen sürede var olan tehlikeyi ortadan kaldırmalar ise belediye ve valilik tarafından yıkım işlemi başlatılacaktır.

Ayrıca kanun teklifinde şu konulara da yer verilmiştir;

Kat mülkiyetine tabi binaların hatalı bağımsız bölümleri ve blok numaralarının düzeltilmesi.

İmar planlarında umuma ve kamuya ait hizmetler için ayrılmış yerlerin durumu.

Görüldüğü gibi Tapu Kanun teklifinin gerekçeleri vatandaşların tapu işlemlerini daha kısa sürede yapmalarını ve birçok bürokrasi işlerinin, kırtasiyeciliğin azaltılarak yapılmasını hedeflemektedir.

İlanları Karşılaştırın