SÜKNA HAKKI NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 858 Görüntüleme
  • A +
  • A -

SÜKNA HAKKI NEDİR?

SÜKNA HAKKI NEDİR?

Medeni Kanunun 823. maddesine göre, sükna hakkı (oturma hakkı) bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi olarak tanımlanır. Kira hakkından farklıdır.  Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa (başkasının malından belli kurallar içinde yararlanma)  hakkına ilişkin hükümler sükna hakkı (oturma hakkı) hakkında da geçerlidir. Sükna (oturma) hakkı bedelli veya bedelsiz tesis edilebilir. Aynı şekilde Sükna (oturma) hakkı süreli veya süresiz olarak düzenlenebilir.

SÜKNA HAKKI SÜRESİ

Sükna (oturma) hakkı belli bir süre için veya yaşam boyunca olmak üzere oluşturulabilinir. Taşınmazın kullanılamaz hale gelmesi, yıkılması, kamulaştırmalar, mahkeme kararı alınması, kararlaştırılan sürenin dolması, terk, ölüm gibi nedenler ile Sükna (oturma) hakkı biter.

SÜKNA HAKKI NASIL VERİLİR?

Sükna (oturma) hakkı oluşturabilmek için tapu müdürlüklerinde tapu üzerine tescil düzenlenme gerekmektedir. Ayrıca kanuni nedenler ile ortaya çıkan Sükna (oturma) hakkı için mahkeme kararı ile birlikte tapuda tescil edilmesi gerekir.

SÜKNA HAKKI İLE KİRA ARASINDA NE TÜR FARKLAR VARDIR?

Sükna (oturma) hakkı ile kira arasında farklar vardır. Kira belli bir süre için konut, bağ bahçe, ticari alan gibi çeşitli alanlar için yapılabilinirken, sükna hakkı sadece konutlar için yapılabilir. Uygulama ve şekil şartları bakımından Sükna hakkı ve kira farklılıklar içerir.  Kiralama iki kişi arasında noterde veya kişiler arasında adi anlaşma ile imzalanan bir protokol ile oluşturulur iken,  Sükna (oturma) hakkı kesinlikle tapu siciline eklenerek yapılabilir,  Sükna (oturma) hakkı Ayni haklardan biri olarak tapuda irtifak hakları sütununa tescil edilir. Şahsi bir hak olan kira hakkı tapu kütüğüne kaydedilmesi zorunlu değildir ama özel anlaşma gereği bir kayıt konulacak ise şerhler sütununa not düşülür.

İlanları Karşılaştırın