SİT ALANI NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 749 Görüntüleme
  • A +
  • A -

SİT ALANI NEDİR?

SİT ALANI NEDİR?

Tarihsel, doğal, kültürel, tarımsal, toplumsal ilişkiler açısından önemli olan ve korunmasının bugün ve gelecek kuşaklar açısından önemi olan yerlerin zorunlu korunması amacı ile belirlenmiş alanlar Sit Alanı olarak değerlendirilir. Ülkemiz açısından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı sit alanları 2863 sayılı Kanunda detayları belirtilen sit alanları genel olarak değişik niteliklerde doğal, arkeolojik, kentsel, tarımsal ve tarihi sit alanları olarak gruplandırılır.

Sit alanları kamu yararı gözetilerek ilan edilir ve korumaya alınırlar. Korumaya alınan sit alanlarında yapılaşma, hatta restorasyon ve yenileme koşulları çok sıkı denetim ve kontroller ile yapılabilir. Birçok durumda bu sit alanlarında yapılaşmaya izin verilmez. Sit alanlarında birinci amaç sit alanlarının bugünden, yarına korunması ve yarınlara miras bırakılmasıdır.

SİT ALANI DERECELENDİRİLMESİ

Sit alanları 3 farklı derecede değerlendirilir.

1. Derece Sit alanı, bilimsel ve arkeolojik çalışmalar hariç, kesinlikle dokunulamaz.

2. Derece Sit alanı, olduğu gibi korunmak zorunda olunan ancak ilgili kurullarca belirlenen şartlar altında kısıtlı olarak kullanılabilen sit alanlarıdır.

3. Derece Sit Alanı,  Koruma ve kullanma koşulları ilgili kurullarca belirlenen ve belli koşullarda yeni düzenleme yapılması mümkün sit alanlarıdır.

Mevcut taşınmazlarınızdan hangi derece sit alanında olduğuna göre değişik derecelerde faydalanmanız mümkündür. 

1. Derece Sit Alanı içinde ise yasal olarak hiçbir değişiklik yapamazsınız.  Yönetmeliğe göre, 1. derece doğal sit alanındaki taşınmazlarınız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından trampa (takas) programlarına alınabilir Maliye Bakanlığınca onay verilen Hazine taşınmazlarıyla trampa (takas) edilebilir.

2. Derece Sit alanlarında esas olan yine alanın korunmasıdır. Kurul tarım, hayvancılık gibi alanlarda geçici yapılaşma izni verebilir. Restorasyon ve yapı fonksiyon değişiklikleri de daha kolay yapılabilmektedir.

 3. Derece Sit alanları kurul tarafından verilen sınırlı yapılaşma olanağı vermektedir. Yapı yapmak için ilgili kuruldan gerekli prosedürler çerçevesinde izin almak gerekmektedir.

Yeni yapılan çalışmalar sonucunda da taşınmazınızın bulunduğu alan yeni ilan edilen bir sit alanı içinde ise dahil edildiği sit alanı sınıfına göre işlem görür.

İlanları Karşılaştırın