ŞAHSİ EDİM NE DEMEK?
  • 14-03-2018
  • 2,686 Görüntüleme
  • A +
  • A -

ŞAHSİ EDİM NE DEMEK?

ŞAHSİ EDİM NE DEMEK?

Edim, bir borç ilişkisinde borçlunun yerine getirme, alacaklının da isteme yükümlülüğüne denir. Borcu vermek ya da alacağı istemek üzerine kurulu, hukuki sonuca bağlanmış eylemlere olumlu edim, tam tersine de olumsuz edim denmektedir.

Edimin özellikleri; edim yerine getirildiğinde alacaklı hukuken tatmin edilmiş olmalıdır. Borç ilişkisi kurulurken edimin ifası belirlenmelidir. Edim belirlenebilir olmalıdır.

Birçok edim türü vardır. Bunlar verme, yapma, yapmama, şahsi, maddi, bölünebilir, bölünemez, ani, sürekli ya da dönemli edimlerdir.

Borçlu alacaklıya bir şey vermeyi belirtiyorsa verme edimi, bir şey yaparak borcunu ödeyecekse yapma edimi söz konudur. Yapmama ediminde borçlu bir şeyi yapmamayı taahhüt etmektedir. Buna örnek verecek olursak, inşaat yapan kişi manzarayı kapatmayacağı sözünü vererek yapmama ediminden bahsetmiş olur. Maddi edimde borçlu borcunu emeği ile değil nakit olarak ödeyeceğini taahhüt edilir. Taksitle ödenmesi mümkün olan borçlar için bölünebilir, bütün olarak ödenmesi gereken borçlar için bölünmez edim söz konusudur. Bir kerede ödenen borçlarda ani edim, belli dönemlerde ödeniyorsa dönemsel edim, borç süreklilik arz ediyorsa sürekli edim söz konusudur.

Ani edimde satılan şeyin bedelinin tek seferde ödenmesi söz konusudur. Ancak müteahhit ve arsa sahibi arasında düşünürsek müteahhitin sözleşmedeki payı alacaklıya teslim etmesi ani edimdir. İnşaatın bir kerede yapılması mümkün değildir. Ancak sözleşmede belirtilen tarihte eksizksiz olarak gayrimenkulü teslim etmesi ani edim niteliğindedir.

ŞAHSİ EDİM NEDİR?

Borçlunun alacaklıya olan borcunu şahsi ya da bedensel emeği ile ödemesi şahsi edimdir. İş sözleşmelerinde işçinin borcunu çalışarak ödemesi şahsi edimdir.  Şahsi edimde borçlunun vefatı ile edim sona erer ve mirasçılara geçmez. Çünkü borç şahsa aittir ve sadece şahsı bağlar. Mirasçılara geçen edimler maddi edimlerdir. Miras ile birlikte varislere geçer.

İlanları Karşılaştırın