SINIR İHTİLAFI NEDİR?
  • 14-03-2018
  • 927 Görüntüleme
  • A +
  • A -

SINIR İHTİLAFI NEDİR?

SINIR İHTİLAFI NEDİR?

Parsel sınırının nereden geçtiği tespit edildikten sonra zemin veya haritada üzerindeki anlaşmazlığa sınır ihtilafı denir. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden istenilmesi gerekli olan yer gösterme talebi, sınır düzeltme talebi veya mahkemelerce açılacak yer tespit davası ile bu ihtilaf çözüme kavuşabilir. Sınır ihtilafları yönündeki gayrimenkul malların ihtilafların kaymakamlık veya valiliklere başvurularak problemin düzelttirilmesi de mümkündür.

Bir parselin sınırına dair zemin ya da kadastro haritaları üzerinden yaşanan anlaşmazlığa ve uyuşmazlığa sınır ihtilafı denilmektedir. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri’ne başvuru yapılarak ihtilafa düşülmüş konu olan gayrimenkul taşınamazların sınırlarının gerçeğe uygun biçimde düzeltilmesi talep edilir, böylelikle ihtilafa düşülen konu çözümlenebilir.

SINIR İHTİLAFI NASIL ÇÖZÜMLENEBİLİR?

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü İdaresi tarafınca yapılan sınırlandırma çalışmaları, tapu kayıtları esas olmak üzere, diğer belgelerde esas alınan bilirkişi ve tanıkların beyanı etmesi üzere yapılır. Haritada üzerindeki Sınırlandırma işlemi ile gayrimenkulün de sınırları belirlenmiş olur. Sınır ihtilafının teknik bir hata olarak Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden kaynaklanması durumunda, hatanın anlaşılması ile arsa maliklerinin başvuru işlemi yapılmaksızın hatanın düzeltilmesi işlemi Tapu ve Kadastro müdürlüğünün sorumluluğu altındadır.

KÖYLER ARASI SINIR İHTİLAFI

Kadastro çalışmaları esnasında yapılan çalışmalar sonucu köyler arasında sınır ihtilafları olabilmektedir. Bu durumlar;

Tapu kayıtlarında yer alan sabit sınırların olmasına rağmen aykırı bir işlem yapılması

Taşınmazlar ve arazide yer alan sabit sınırların haritalarda krokilerde yer almasına rağmen bu sınırların gösterilmemesi

Kadastrodan önce tapuya aykırı olarak sınırlandırılma yapılması ya da birbirine sınır olması gereken parseller arasında boşlukların olmasıdır.

Köyler arası ihtilafın çözümü

Sınır ihtilafının teknik bir hata olarak Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden kaynaklanması durumunda düzeltme talep edilebileceği gibi Tapu Kadastro İdaresine de tespit davası da açılabilmektedir.

İlanları Karşılaştırın