2018 YILINDA TAPU DEĞER BEDELLERİNDE NELER DEĞİŞİYOR?
  • 28-04-2018
  • 693 Görüntüleme
  • A +
  • A -

2018 YILINDA TAPU DEĞER BEDELLERİNDE NELER DEĞİŞİYOR?

Tapu, taşınmaz malların sahibini gösteren ve Tapu Müdürlükleri tarafından verilen resmi belgedir. Tapu işlemleri, tapu harcı karşılığında Tapu Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlüğü ve Belediyeler tarafından gerçekleştirilmektedir.

TAPU DÖNER SERMAYE BEDELİ NEDİR?

Tapu işlemleri sırasında ödenmesi gereken masraflar döner sermaye bedeli olarak adlandırılır. Tapu alım satım işlemlerinde tarafların birlikte ya da ayrı ayrı ödemeleri gereken masraflar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenmektedir. Satış işlemi de tapu harcının belirlendiği bölgenin vergi dairesinde gerçekleştirilir. Maliye Bakanlığı tapu harcı tahsili için bazı kurumları yetkilendirmiştir. Ayrıca banka şubeleri ve ATM’leri ve görüntülü işlem merkezlerinden de tapu harcı ödemesi yapılabilmektedir.

2018 YILI TAPU DÖNER SERMAYE BEDELLERİ

Tapu harcı, taşınmazın satış bedelinin binde yirmisidir. Hem alıcı hem de satıcı tarafından ödenmesi gerekir. 2018 yılında 13 TL artış göstermiştir. 2018 yılı için tapu döner sermaye bedeli 103,5 TL, hizmet bedeli de 14 TL olarak belirlenmiştir.

Döner sermaye hizmet bedeli, hizmet bedelinin yöresel katsayısı ile çarpılması ile bulunur.

ÖZEL DURUMLARDA UYGULANAN DÖNER SERMAYE BEDELLERİ

Birden fazla taşınmazın ya da bağımsız bölümün satışında her taşınmaz ve bölüm için ayrı ödeme yapılır. Tek işlem altında her taşınmaz için ayrı bedel ödenmektedir.

Devre mülk satışlarında ise birden fazla bağımsız bölümün satışı söz konusu ise her bir bölümün yöresel katsayısı ile ilave hizmet bedeli çarpılır. Hesaplanan bedel ödenir.

Hem gayrimenkul işlemi hem de ipotek işlemi yapılıyorsa iki kez ödeme yapmak gerekmektedir.

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti olmayan taşınmazların satış işlemlerinde birden fazla taşınmazın satışı söz konusu ise tek işlem altında, ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü uygulanır.

İlanları Karşılaştırın