RÜSUM NEDİR?
  • 10-04-2018
  • 2,979 Görüntüleme
  • A +
  • A -

RÜSUM NEDİR?

RÜSUM NEDİR?

Osmanlı döneminde vergiler anlamında kullanılan rüsum kelimesi günümüzde de aynı anlamı ile kullanılmaktadır. Osmanlı döneminde cezai ya da normal sebeplerle bazı ürünlerden rusüm vergisi alınıyordu. Günümüzde de belediyelerin ve bazı kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin karşılığı olarak rüsum vergisi ödenmektedir.

RÜSUM VERGİSİ

Belediyeler vermiş olduğu belli başlı hizmetlerden hizmet bedelleri almaktadırlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı Belediyelere ek gelir sağlamak amacıyla konut, motorlu taşıt, atık su bedeli, çöp vergisi, akaryakıt, enerji gibi birçok faaliyeti ile rüsum vergisi ile gelir artışı sağlamaktadır.

Hallerde yaş sebze ve meyve gibi ürünlerden de yüzde bir oranında rüsum vergisi toplanmaktadır.

Hal rüsumu, Belediyelerin toptancı halinden sebze ve meyve satın alanlar, aldıkları malların toptan satış bedeli üzerinden Belediyelere ödedikleri vergidir. 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da hal rusümünden bahsedilmektedir. Hal rüsumu, toptancı halinin bağlı olduğu belediye veya işletmecisinin banka hesap numaralarına beş iş günü içinde yatırılmalıdır. İthal edilen mallar ve üreticiden müstahsil makbuz ile alınan malların halde satışlarından yüzde bir, hal dışında satışlardan yüzde iki hal rüsumu alınır.

Hal rüsumu alınmayan işlemler, sınai üretiminde kullanılmak üzere alınan mallar, ihraç edilmek üzere alınan mallar, organik tarım sertifikalı ürünlerden,   üreticiler tarafından direk tüketiciye satılan mallardan, üretici örgütlerinin hal içi ve dışında sattığı mallardır. Bunlardan bildirimde bulunmak şartı ile rüsum vergisi alınmaz. Gıda güvenilirliği, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş laboratuarlarda analiz edilmiş malların rüsum vergisi yarısı oranında hesaplanır.

Liman rüsumu, gemilerin limanda kaldığı zaman için ödemek zorunda olduğu vergidir. Rüsum ödemeyen gemilerin limandan ayrılarak seyre geçmesi yasaktır.

İlanları Karşılaştırın