MUHDESAT NEDİR?
  • 10-04-2018
  • 1,468 Görüntüleme
  • A +
  • A -

MUHDESAT NEDİR?

MUHDESAT NEDİR?

Bir taşınmaz üzerinde taşınmazın sahibi dışında başka biri veya birilerine ait yapı bulunmasına muhdesat denir. Muhdesatın kelime anlamı oluşum, sonradan oluşturulmuş nesnedir. Genellikle bunlar bir yapı ya da bir ağaç olmaktadır. Medeni Kanun oluşturulmadan önce yani eski kanunda toprak parçası için ayrı üzerindeki yapı ya da ağaç için ayrı tapu oluşturulmaktaydı. Özellikle zeytin ağaçları araziden bağımsız olarak sayılarına göre tapulanırdı. Medeni Kanun ile beraber imar aşamasından sonra ortaya çıkan bölünmemiş toprak parçasında önceki hissedarın ağacı ya da yapısı olması durumunda bu ağaç ve yapının sahibine muhdesat denir ve hukuken hak sahibidirler.

MUHDESAT TERKİNİ

Medeni Kanun’a göre muhdesat üçüncü kişilerin mülkiyetine aktarılabilmektedir. Bunun için resmi senet düzenlenerek bağımsız ve sürekli haklarda olduğu gibi tapu kütüğünün boş sayfasına yazılması gerekir. Medeni Kanun’ dan sonra dikilmiş ya da inşa edilmiş muhdesatlar için geçerli değildir.

Muhdesat terkini yapının bir şekilde yanması ve yok olması ile gerçekleşebileceği gibi hak sahibinin kendi isteği ile hakkından vazgeçmesi ile olmaktadır. Hak sahibi tescil istem belgesi ile bedelsiz ya da bir bedel karşılığında tapu kütüğünden düşürülerek arazi sahibine devredilebilir.

MUHDESAT AİDİYET DAVASI

Muhdesat aidiyeti tespit davalarında davacı arazi üzerindeki yapı ya da oluşumun kendisine ait olduğunu iddia etmektedir. Davalı taraf ise taşınmaz üzerindeki oluşumu davacının meydana getirmediğini iddia edenler ve taşınmazın sahibi olan kişi ve kişilerdir. Hakim böyle bir durumda bilirkişi atayarak durumun tespitini isteyecektir.

MUHDESAT NASIL KALDIRILIR?

3402 sayılı Kadastro Kanununun 19. Maddesine göre muhdesat tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilmektedir. Kaldırılması idari bir işlemdir.

Kadastro Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor muhdesat sahiplerine tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. İlgililerden terkin harcı alınır. Muhdesat sahibi Tapu Müdürlüğü’nden tescil işlem belgesi alarak terkini gerçekleştirir.

İlanları Karşılaştırın