İVAZ NEDİR?
  • 22-03-2018
  • 1,191 Görüntüleme
  • A +
  • A -

İVAZ NEDİR?

İVAZ NEDİR?

İvaz, karşılık olarak verilen bedeldir. Bir satım sözleşmesinde malı satan kişi de alan kişi de birbirlerine karşı borçlanarak bir bedel ödeme yükümlülüğüne girerler.  Mal veya hizmet veren kişi, vereceği hizmetin sorumluluğunu taşırken hizmeti alan kişide bunun için bir bedel ödemek durumundadır. Bu ivazlı akittir. Bu karşılıklı alış veriş durumlarında yapılan bir sözleşmedir. İvazsız sözleşmeler ise bir tarafın borç yükümlülüğüne girerken diğer tarafın borç yükü altına girmemesidir. Bu sözleşmeler genellikle hibe, ariyet ve vasiyet durumlarında yapılmaktadır.

İvazlı işlemler, üst hakkı, taşınmaz yükü, trampa, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, miras payının devri, kat irtifakı, kamulaştırma, kat mülkiyeti, intifa hakkı, geçit hakkı, intifa hakkı, oturma hakkı, satış, taşınmaz yükü, devre mülk hakkı ve ipotek gibi durumlar için geçerlidir. Bunlar tarafların karşılıklı birbirlerine borçlandığı ve bunu sözleşme ile yasallaştırdığı işlemlerdir. İvazlı İntikaller, veraset ve intikal vergisine tabi değildirler.

 

İVAZSIZ İNTİKAL

İvazsız intikal, bir gayrimenkul ya da menkul değerin, karşılığında bedel ödenmeden bir kişiden bir başka kişiye geçmesidir.  İvazsız intikal, veraset ve intikal vergisine tabidir. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 1. Maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait mallar veraset yoluyla bedelsiz olarak bir şahıstan diğer bir şahsa geçmesi veraset ve intikal vergisine tabidir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başka bir ülkede mal edinmeleri de veraset ve intikal vergisine tabidir.

İvazsız intikale bir örnek verecek olursak;

Bir koca karısına bir ev alıyor ve bu evin parası koca tarafından ödeniyor. Bu ivazsız intikal olmakta, veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaktadır. Evin sahibi kadın ancak evi bir bedel karşılığında satın alan kocasıdır.

İlanları Karşılaştırın