RESTORASYON NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 781 Görüntüleme
  • A +
  • A -

RESTORASYON NEDİR?

RESTORASYON NEDİR?

Restorasyonun en genel tanımı tanım aslını bozmadan onarmaktır.

Restorasyon konu olarak mimari bir eser, tarihi kalıntılar, bir plastik sanat eseri, kitaplar örnek gösterilebilinir.  Restorasyona konu olan eser kısmen veya büyük ölçüde zaman veya başka bir etkiler ile zarar görmüş ise restore edilmelidir. Eserin kendinin taşıdığı tarihsel ve sanatsal özelliklerini yitirmeden yapılan iyileştirme ve onarımların inşa dönemine ve tekniğine uygun, aslını yansıtacak şekilde düzenlenmesi bakış açısı ile yapılır ve yapılmalıdır.  

Bu işlem esnasında, yapıya ya da tarihi esere herhangi bir değişiklik katacak bir yorumda bulunmak restorasyon ruhuna aykırıdır. Eserin kendi nesnel ve özel koşulları incelenmeli ve benzer dönem eserlerinin de ışığında eserin aslını yeniden ortaya çıkaracak şekilde yapılması gerekir. Restorasyon yapılmadan önce derin bir inceleme ve belgeleme aşamasına gerek vardır. Ancak bundan sonra restorasyonun tamir aşaması ve son olarak koruma aşaması gerçekleştirilir.

Restorasyon yaparak tarihi eser ve dokuların özgün biçimleriyle korunarak, gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanır Restorasyon konusunda uzman ve genelde mimarlık (restorasyon yüksek lisans),  müzecilik, restorasyon ve sanat tarihi bölümlerinden mezun kişiler tarafından kontrol altında yapılmak zorundadır.  

RESTORASYON NASIL YAPILIR?

Her şeyden önce gerekli izinler ve belgeler olmadan restorasyon yapılamaz. Restorasyona konu olan yapılar öncelikle kendisinin ve döneminin eski belgeleri toplanarak incelenir, mevcut durumu röleve ile tespit edilir ve yapının hasar durumuna göre yapılacaklar listelenir. Eski eserler kurumu ile bağlantılı olarak tüm belgeler değerlendirilir ve yapılacak her aşama eksiksiz bir tanımlama, belge ve proje ile kesinleştirilir. Alınan izin çerçevesinde yetkili bir restütatör  eşliğinde restorasyona başlanır.

Restorasyonun her aşamasında Eski eserler kurumunun demetini esastır. Her aşamanın onayı sonrasında bir sonraki aşamaya geçilir. İşlemler sırasında hatalı bir ekleme veya imalat yapılmışsa temizleme tekniği ile tüm fazlalıklar kaldırılır.

İlanları Karşılaştırın