RESEN NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 1,276 Görüntüleme
  • A +
  • A -

RESEN NEDİR?

RESEN NEDİR?

Resen, hukuk dilinde karşımıza çıkan ve kendiliğinden, kimseye bağlı olmadan, bağımsız anlamına gelen bir kelimedir. Belli bir yanlış anlamayı engellemek için bu konuyu örnekler ile açıklama daha doğru olacaktır.

RESEN ATAMA NASIL YAPILIR?

Kamu personelinin kendi istekleri dışında başvuru ve tercihleri olmadan başka bir göreve atanmalarına resen atama denir. Kurumların resen atamaları yasal hükme bağlanmıştır.

Resen görevlendirmeye örnek vermek gerekirse, resmi kurum idaresi herhangi bir kamu personelini kendi uygun gördüğü yere atama yapabilir.  Burada o personelin tercihi, aile durumu gibi faktörler göz önüne alınmayabilir.

RESEN TERK

Vergi mükellefleri işten ayrılma, ölüm veya herhangi bir nedenle işletmesini kapatmasını 30 gün içerisinde, bağlı bulundukları vergi dairelerine beyan etmekle mükelleftir.

Vergi dairesinin incelemelerine göre iş bırakma bildiriminde bulunmayan mükelleflerin vergi kayıtları, dairece uygun bulunur ise vergi dairesince resen silinebilir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 160. Maddesine göre işi bırakma bildirimi yapmayan mükellefler ve adresinde bulunmayan mükelleflerin vergi daireleri tarafından resen terk işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.  Benzer bir durum için resen vergi tarhı da söz konusu olabilir ve takdir komisyonları tarafından takdir edilen matrah üzerinden vergilendirme yapılır.

RESEN TERK SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış www.gib.gov.tr adresinden şifresiz olarak vergi mükelleflerin iş yapacakları kişi ya da kurumlara ilişkin resen terk sorgulaması yapılabilir.

RESEN TESCİL İŞLEMİ

Türk Ticaret Kanunu’na göre kişi ve şirketlerin sicil tescili tarafların beyanları üzerine yapılır. Ancak bazı durumlarda kişiler böyle bir beyanda bulunmamalarına rağmen yetkili kurumların bildirimi ya da idarenin resen tesciliyle sicil tescili, mükellefin resmi beyanı olmaksızın yapılabilir.

İlanları Karşılaştırın