RÖPERLİ KROKİ NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 3,348 Görüntüleme
  • A +
  • A -

RÖPERLİ KROKİ NEDİR?

RÖPERLİ KROKİ NEDİR?

Bir inşaata başlamak için inşaat ruhsatı almak gerekir. İnşaat ruhsatının hangi koşullara bağlı olduğu 3194 sayılı İmar Kanununun 22’nci maddesinde açıklanmıştır. Yasaya göre inşaat yapılacak parselin ait olduğu belediye veya belediye yetki alanı dışında ise valiliğe yapı sahipleri veya onların resmi vekalet verdikleri tarafından dilekçe ile müracaatları gerekir. Bu dilekçenin ekleri de kanunda belirtilmiş durumdadır. Buna göre inşaat ruhsatı almak için gerekli ekler mimari, statik, elektrik, tesisat projeleri röperli kroki bu yoksa ebatlı kroki şeklinde belirtilmiştir.

Röperli kroki aplikasyon krokisi fonksiyonundadır ve bu kroki sabit röper veya yeri değişmeyen sabit yapılara veya bina ve eklentileri referans alarak hazırlanıp işaretlenen krokilerdir. Röperli kroki bu sabit noktalardan alınan arazi ölçülerini açıkça belirtir. Bu sayede hem parselin yasal sınırları tam olarak ortaya çıkar hem de inşaatın mevcut imar durumları çerçevesinde o parsele nasıl aplike edileceğini anlaşılır. Aplikasyon krokisi aslında uygulama ile ilişkilidir ve inşaat ruhsatı almak için gereli değildir. Anacak röperli kroki veya ebatlı kroki yeterli olmaktadır. Röperli krokiyi daha önceden resmi olarak hazırlanmış koordinat ve ölçüleri gösteren kroki olarak tanımlar isek aplikasyon bu noktaların arazi üzerinde fiili ve kalıcı olarak işaretlenmesi olarak görmek gerekir. Aplikasyon krokilerin hazırlanmasında özel harita mühendislerinin çalışmaları kabul görmektedir. Krokinin kim tarafından düzenleneceği belediyenin yetkisi altındadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün müdahale yetkisi yoktur.

Parselin, konumu ve ölçüleri çap üzerinde de verilmekle beraber çap Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden alınan ve arsanın sınırlarını ölçeksiz olarak gösterir. O parsel üzerinde yapılabilecek inşaat hakkında bilgilenme sağlar. Ancak röperli kroki parselin sınırlarını kesin koordinat sistemi ve ölçekli olarak gösteren tamamen uygulamaya göre hazırlanmış bir belgedir. Meşhur arazide köşe kazıkları çakılması işlemi röperli krokiyi uygulayarak yapılır.

İlanları Karşılaştırın