RAYİÇ DEĞER NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 704 Görüntüleme
  • A +
  • A -

RAYİÇ DEĞER NEDİR?

RAYİÇ DEĞER NEDİR?

Genellikle gayrimenkul alım ve satım işlemleri, emlak vergisi değeri belirleme gibi faaliyetlerde rayiç bedelden söz edilmektedir. Rayiç değer gayrimenkulün güncel piyasa koşullarında ki satış bedelidir. Bu yüzden gayrimenkul alım satım işlerinde ve gayrimenkulüm emlak vergisinin hesabında rayiç değeri esas alınmaktadır.

RAYİÇ BEDELİ NASIL HESAPLANIR?

Rayiç bedel hesaplarken gayrimenkulün birçok faktörü etkendir. Yapının fiziksel özelikleri, konumu, mevkisi, çevrede yaşayanların sosyoekonomik durumu rayiç değerinin belirlenmesinde önemli kıstaslardır. Örneğin bulunduğu bölgede eğitim, sağlık kurumları, alışveriş merkezleri var mı, ulaşım olanakları nasıl gibi soruların yanıtları rayiç bedel açısından önemlidir.

Rayiç bedel hesaplarken gayrimenkulün bulunduğu bölgede aynı büyüklükte ki benzer gayrimenkullerin rayiç değerlerinin ortalaması alınmaktadır. Rayiç bedel hesaplama konusunda hizmet veren profesyonel firmalardan da bu konuda yardım almak mümkündür.

EMLAK VERGİSİNDE RAYİÇ BEDEL HESAPLAMA

Ülkenin sınırları içinde bulunan tüm gayrimenkuller emlak vergisine tabidir.  Emlak vergisi için belediyeye beyanda bulunmak gerekir. Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Belediyeler 4 yılda bir asgari rayiç değeri bedeli belirler. Bu değerin altında vergi beyanında bulunulamaz.

Emlak vergisi bedeli, gayrimenkulün türüne ve değerine göre belirlenmektedir. Emlak Vergisi Kanunu’na göre Büyükşehir sınırları içindeki konutlara binde 2, büyükşehir dışındakilere ise binde 1, büyükşehir sınırları içindeki işyeri ve dükkanlara binde 4, dışında olanlara binde 2, büyükşehir sınırlarındaki arazilere binde 2, dışındakilere binde 1, büyükşehir sınırı içindeki arsalara binde 6, dışındakilere binde 3 oranında vergi bedeli uygulanmaktadır.

Emlak vergisi rayiç bedelleri her ilçede bulunan takdir komisyonu tarafından belirlenmektedir. Bu komisyonda Belediyenin Başkanı ya da Başkan Vekili ve aynı belediyeden bir memur, Vergi dairesinin yetkilendireceği 2 memur, Tapu Sicil Müdürü ya da yetkilendirdiği bir memur, Ticaret Odasından Seçilmiş bir üye ve Mahalle Muhtarından oluşmaktadır.

İlanları Karşılaştırın