PLAN NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 693 Görüntüleme
  • A +
  • A -

PLAN NEDİR?

PLAN NEDİR?

Plan, bina, arsa ve arazilerin kuşbakışı görünümünün ve ölçekli olarak çizilmesidir. Daha çok mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılmaktadır.

Haritanın da benzer bir tanımı vardır ama haritalar öncelikle arazilerin çok daha küçültülerek daha geniş alanların gösterildiği çizimlerdir ve daha çok coğrafya,  denizcilik, askeri, sosyal bilimler olmak üzere daha geniş bir kullanım alanı vardır. Planlara göre daha büyük ölçeklidir Yani bir plan 1/10,  1/50, 1/100 1/200 1/1.000, gibi küçültme oranlarında yapılır iken haritalarda 1/50.000 1/ 100.000 ve daha büyük küçültme oranları kullanılır.

BÖLGE PLANLARI

Taşınmazlara ait uygulamalarda karşılaşılan plan türleri bölge planları, mekan, strateji, çevre düzeni, imar planları, ıslah planları, mevzi ve koruma amaçlı imar planlarıdır.  Bölge planlarının hazırlanmasında Devlet Planlama Teşkilatı yetki sahibidir. Sadece kentleşme ve yapılaşma değil sosyolojik ve ekonomik faaliyetlerin ve bunlarda ulaşılması istenen hedeflerin ve mevcut alt yapı özelliklerinin belirlendiği bölge planları mevcut durumu ve geleceği planlamakta kullanılır. Ana stratejileri belirler.

İMAR PLANI

İmar planları ölçeğine ve tapu ve kadastro durumuna göre hazırlanmış nazım ve uygulama imar planlarından meydana gelir. Dahil olduğu bölgenin yapılaşma çeşit ve özelliklerini belirler. İmar planında yer almayan konular hakkında, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği esas alınır. Yönetmelikte düzenlenmemiş konular hakkında kararlarda belediyeler yetkilidir.

ISLAH İMAR PLANI

Islah imar planları kentte kendiliğinde veya kontrolsüz bir şeklide oluşmuş olan gecekondulaşma ve kaçak yapılaşma gibi düzensiz ve düşük kalitede yapılardan oluşmuş alanların revize edilip yeniden ve sağlıklı bir şekilde yapılanmasını sağlamayı amaçlayan, mevcut planlar üzerinden düzenlenen 1/1000 ölçekli planlardır.

MEVZİ İMAR PLANI

Yeni yerleşim bölgelerinin kullanıma açılabilmesi için, mevcut planın dışında kalan bölgelerde kullanılmak üzere hazırlanan altyapı ve diğer ihtiyaçlarını kendi içerisinde çözen 1/1000 ölçekli plan türüdür.

İlanları Karşılaştırın