PARSEL NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 1,030 Görüntüleme
  • A +
  • A -

PARSEL NEDİR?

PARSEL NEDİR?

Ada, Pafta, Parsel tapu ve kadastro ile ilgili en temel tanımlardır. Taşınmazların yeri, konumu ve büyüklüğü ve sahipleri hakkında kesin bilgi alma amacıyla kullanılırlar.

Parsel sınırları belirli olan arazi parçasıdır. İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası olarak tanımlana parselin mülkiyeti bir veya daha fazla malikten oluşabilir. Birçok parsel birleşerek bir adayı oluşturur.  Bir arazinin parsellere ayrılması yani parselasyon imar planlarına uygun şeklide hazırlanır. Parsel büyüklükleri Planlı Alanlar Yönetmeliği maddeleri esas alınır.

İki Genel parsel kavramı vardır.

1 - Kadastro Parseli

2 - İmar Parseli

1 - Kadastro Parseli Nedir?

Kadastro kanunu çerçevesinde herhangi bir kadastro adası içinde bulunan bağımsız parsellere kadastro parseli denir. Mevcut kadastro ölçümleri çerçevesinde tapuya yapılmış kayıtlar sonrasında tüm kadastro adası içindeki sınırları belirlenmiş arazi parçaları ve sahipleri belirlenmiş olur. Genel olarak yerleşim yerleri ve dışında kadastro haritalarına işlenmiş her parsel bir Kadastro parselidir. Ancak üzerinde yapılaşmaya izin verilmiş olanlar nitelik değiştirir ve imar parseli olurlar.

2 - İmar Parseli nedir?           

Üzerinde yapılaşma olanağı verilmiş parsellere imar parseli denir. Kadastro parselleri gerekli inceleme ve imara açılma onaylarından sonra eğer o parselde yapılaşma izni verildi ise o parsel bir imar parseline dönüşmüş olur. İmar parsellerinde yapılacak tüm yapılaşmalar imar planlarında belirtilen kurallar çerçevesinde olabilir.

PARSEL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Belli bir parselin konumu, sınırları ve sahipleri hakkında bilgi alma hakkı vardır. Bu bilgiyi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü birimlerine şahsen bir dilekçe ile başvurarak alabiliriz. Günümüzde internetin gelişip yaygınlaşması sayesinde e- devlet ilkeleri gereği parsel sorgulama da Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü  https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresinde parsel sorgulama sayfasından kolayca yapılabilir.

İlanları Karşılaştırın