PAFTA NEDİR?
  • 13-03-2018
  • 1,109 Görüntüleme
  • A +
  • A -

PAFTA NEDİR?

PAFTA NEDİR?

Ada, Pafta, Parsel tapu ve kadastro ile ilgili en temel tanımlardır. Taşınmazların yeri, konumu ve büyüklüğü hakkında kesin bilgi alma amacıyla kullanılırlar. Her bir tanım belli usuller ile bölünmüş ve bir bütünün parçası olan harita parçalarıdır. Bu sistematik bilgi ve dokümanlar sayesinde elimizde ada, pafta ve parsel bilgisi olan her türden taşınmazın konum, büyüklük kullanım amacı ve özellikleri gibi  bilgilerine kolayca ulaşılabilinir. 

Ada;  Sınırları kesin olarak belirlenmiş ve parsellerden meydana gelmiş arazi parçasıdır. Ada genelde dört bir yanı yol, nehir gibi belirli bir alan içinde kalan arazi parçası haritasıdır. Parsellerin konumunu belirlemede işe yarar.

Parsel; sınırları belirli olan arazi parçasıdır. İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası olarak tanımlana parselin mülkiyeti bir veya daha fazla malikten oluşabilir. Birçok parsel birleşerek bir adayı oluşturur.  Bir arazinin parsellere ayrılması yani parselasyon imar planlarına uygun şeklide hazırlanır. Parsel büyüklükleri Planlı Alanlar Yönetmeliği maddeleri esas alınır.

Pafta; Kadastro haritaları ve planları belli bir ölçekte hazırlanmaktadır. Bu haritalar çizildikleri ölçekte bazen kolayca incelenemeyecek kadar büyük bir yer kaplayabilir. Bu haritayı ölçeği hiç değiştirmeden kolayca kullanabilecek hale getirebilmek için yapılan iş o tüm haritayı uygun boyutlu parçalara kesmek ile ve bu kesme sırasında hangi parçanın hangi sırada olduğunu enlem ve boylam olarak belirtecek şekilde isimlendirilmesi ile ortaya çıkan harita parçasına Pafta denir. Tüm paftaları adlandırıldığı sıra ile yan yana dizer isek haritanın kesilmeden önceki hali ortaya çıkar.

Parsel sorgulama.

Herhangi bir parselin konumu ve imar durumu hakkındaki bilgilere kolayca internet üzerinden ulaşılabilinir. Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü  https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresinde parsel sorgulama sayfasından kolayca yapılabilir.

İlanları Karşılaştırın